Študentski dom Ljubljana | Študentske družine

Študentske družine

Nahajate se tukaj

V študentskih domovi  med redne stanovalce spadajo tudi  študentke in študentje, ki so že starši in redno študirajo. To  so dvoroditeljske  ali enoroditeljske družine. Ponavadi imajo enega ali dva majhna otroka.

V študentski dom  so sprejeti pod enakimi pogoji kot drugi  študentje, le da imajo na razpolago već prostora za bivanje ( standard, ki upošteva tudi potrebe otroka ). Plačajo  ceno na stanovanjsko enoto  in ne na osebo. Subvencijo dobi tudi otrok. Bivajo lahko za čas, ko izpolnjujejo pogoje kot ostali študentje . Leta 2011 je bilo na razpolago  36 stanovanjskih enot. Razpolagajo tudi z urejenim otroškim igriščem.

Samoorganizirani  so v klubu družin, kjer pripravljajo skupne prireditve ,samopomoč in opozarjajo na specifičnosti svojega položaja. Dobro sodelovanje imajo tudi s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani.