Študentski dom Ljubljana | Informativna prednostna lista

Informativna prednostna lista

Nahajate se tukaj

Informativna prednostna lista za študijsko leto 2014/2015

Prednostna lista za študijsko leto 2014/2015 izčrpana ni več čakajočih na vselitev v študentski dom oziroma pri zasebniku s subvencijo.

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2015/2016

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del.,  vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za vodenje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje