Študentski dom Ljubljana | Informativna prednostna lista

Informativna prednostna lista

Nahajate se tukaj

Informativna prednostna lista za študijsko leto 2014/2015, 18. 5. 2015

Na prednostno listo, z dne 18.5.2015, se je uvrstilo 56 študentov, od tega 1 ženska in 55 moških.

Odločbo o izpolnjevanju pogojev za sprejem bodo prejeli študenti ki imajo status študenta.

Informativna prednostna lista, razvršča študente, ki že izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, in tiste, ki jim do izpolnitve pogojev manjka samo še status študenta, glede na doseženo število točk. Število točk se lahko spremeni zaradi pridobljenih novih podatkov za prošnje, ki še niso rešene (rezultati vpisa 3. prijavnega roka, rezultati mature - jesenski rok). Na vselitev bodo napoteni samo študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje.

Študentski domovi v Ljubljani

Informativna prednostna lista študentov (moški) za vselitev v Študentske domove v Ljubljani in informativna prednostna lista  študentk (ženske) za vselitev v Študentske domove v Ljubljani se nahaja spodaj v priponkah.

Predvidena dinamika vselitev:

  število točke
  študentke študenti študentke študenti
do 31. 12. 2014 60 50 374+ 363+
od 1. 1. 2015 preostale preostale 374- 363-

Število doseženih točk je navedeno na odločbi o izpolnjevanju pogojev za subvencionirano bivanje.

Predvidena dinamika vselitev je okvirna, o  dejanskemu datumu vselitve boste obveščeni z obvestilom o napotitvi na vselitev, ki vam jo bo poslala Pisarna za  študentske domove po pošti.

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2014/2015

  • Igor Brlek, univ. dipl. fil. vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del.,  vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za vodenje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje