Študentski dom Ljubljana | Informativna prednostna lista

Informativna prednostna lista

Nahajate se tukaj

Informativna prednostna lista 3. 11. 2015

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Cesta 27. Aprila 31, Dom VI, 1000 Ljubljana  objavlja prednostno listo z dne 3.11.2015. Prednostna lista razvršča študente, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje  glede na doseženo število točk.

Na prednostno listo, z dne 3.11.2015 se je uvrstilo skupaj študentov 919 od tega 367 moških in 552 žensk.

Pisarna za študentske domove je prejela 5042 prošenj za sprejem za študijsko leto 2015/2016 in 12 prošenj za sprejem med študijskim letom 2015/2016, stanje na dan 3.11.2015.

Na vselitev bodo napoteni študenti v skladu s številom prostih mest v posameznem zavodu – študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.

Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 1.12.2015.

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2015/2016

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del.,  vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za vodenje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje