Študentski dom Ljubljana | Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov

Nahajate se tukaj

Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
 
Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov obsega:
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 z dne 29. 3. 2001),
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 35/06 z dne 4. 4. 2006),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 75/08 z dne 22. 7. 2008),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 97/10 z dne 3.12.2010),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 46/12 z dne 19.6.2012),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 55/13 z dne 28.6.2013),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 38/16 z dne 27.5.2016),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 13/17 z dne 17.3.2017),
- Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18) (Neuradno prečiščeno besedilo): http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3854.