Študentski dom Ljubljana | Razpisi

Razpisi

Nahajate se tukaj

Javni razpisi

Razpisi za počitniško delo 2017

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

DEŽURANJE V DOMOVIH ZAVODA ŠDL V JULIJU, AVGUSTU IN SEPTEMBRU 2017

PRIJAVE NA RAZPIS

Kandidatke/kandidati naj dostavijo izpolnjene prijavne obrazce v recepcijo upravne zgradbe ŠDL, do petka, 26. maja 2017.

Več v priponki.

 

PriponkaVelikost
Prijava na razpis140 KB
Razpis142.5 KB
Javni razpisi

Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za Študijsko leto 2016/2017.

Dne 12. 12. 2016 je bil objavljen Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za Študijsko leto 2016/2017.

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 12. 2016 in drugi rok je 20. 1. 2017. Celotno besedilo razpisa najdete v priponki.        

 

Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

1    po pošti, na naslov:
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana

2    osebno na naslov:
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 027 in(01) 530 6028 in  e-pošta: studentski.domovi@siol.net.

PriponkaVelikost
Razpis237.47 KB
Javni razpisi

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

 1. Pogoji in merila za bivanje
 2. Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja
 3. Prošnja za sprejem, prošnja za podaljšanje bivanja,  naslov in rok za oddajo ter priloge
 4. Obveščanje študentov

Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do četrtka, 22. septembra 2016.

PriponkaVelikost
Razpis3.49 MB
Public Tender (English)210.01 KB
Javni razpisi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/2017

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2016/17 je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2016.

Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

 1. po pošti:
  Visokošolsko središče v Ljubljani
  Študentski dom Ljubljana
  Pisarna za študentske domove
  p.p. 99
  1001 Ljubljana
 2. osebno na naslov:
  Visokošolsko središče v Ljubljani
  Študentski dom Ljubljana
  Pisarna za študentske domove
  Svetčeva ulica 9, Dom VI
  1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 027 in (01) 530 6028 in  e-pošta: studentski.domovi@siol.net.

PriponkaVelikost
Razpis273.35 KB
Javni razpisi

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

 1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja
 2. Prošnja za sprejem
 3. Obveščanje študentov
 4. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
 5. Naslovi pisarn za študentske domove

Rok za oddajo prošnje

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2016/2017«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

PriponkaVelikost
Razpis209.5 KB
Call For Applications213.52 KB
Obrazec vloge267.65 KB
Application Form209.02 KB
Javni razpisi

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2016/2017

Predmet javnega razpisa
Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2016/2017 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika. Študentski dom Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ŠDL) bo sklenil najemne pogodbe za največ 900 ležišč, od tega predvidoma 150 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem, in 750 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog
Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2016/2017«

najkasneje do petka, 1. julija 2016.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: zasebniki@stud-dom-lj.si. Vloge v elektronski obliki morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto.

Veljavnost: 
sreda, 1. Junij 2016 do petek, 1. Julij 2016
PriponkaVelikost
Razpis811.28 KB
Navodila k razpisu305.46 KB
Prijava na razpis235.52 KB