Študentski dom Ljubljana | Razpisi

Razpisi

Nahajate se tukaj

Javni razpis za sprejem mladih razikovalcev in štipendistov v Javni zavod ŠDLJ dom podiplomcev, leto 2013/14

PriponkaVelikost
Razpis294.93 KB

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2013/2014

Vsebina razpisa

  1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja
  2. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)
  3. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)
  4. Obveščanje študentov
  5. Predvideno število prostih mest za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih
  6. Naslovi pisarn za študentske domove
  7. Kontakt za tehnično pomoč študentom

Za pomoč si lahko ogledate video, v katerem je prikazan postopek oddaje prošnje za sprejem v študentski dom.

PriponkaVelikost
Razpis209.62 KB
Seznam prilog231.04 KB

Razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2013/2014

Predmet razpisa

Predmet razpisa je najem bivalnih zmogljivosti, namenjenih bivanju študentk in študentov Univerze v Ljubljani. Sklenili bomo pogodbe za najem največ 1000 ležišč, od tega 150 za novince in 850 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Pogodbeno obdobje

Pogodbe za najem bodo sklenjene za študijsko leto 2013/2014, s tem, da bo sofinanciranje zagotovljeno za največ deset mesecev, to je od 1. 10. 2013 do 31. 7. 2014, oziroma od dneva podpisa pogodbe do 31. 7. 2014. Za pogodbe sklenjene v mesecu oktobru 2013 bo sofinanciranje zagotovljeno za deset mesecev, za pogodbe sklenjene v kasnejših mesecih pa bo sofinanciranje zagotovljeno za sorazmerno krajši čas od desetih mesecev, glede na mesec podpisa pogodbe.

Veljavnost: 
sreda, 3. Julij 2013 do petek, 9. Avgust 2013
PriponkaVelikost
Razpis, zasebniki 2013/2014200.64 KB