Študentski dom Ljubljana | Informativna prednostna lista

Informativna prednostna lista

Nahajate se tukaj

Prednostna lista za študijsko leto 2016/2017 z dne 17.2.2017

Prednostna lista za študijsko leto 2016/2017 z dne 17.2.2017

 

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, 1000 Ljubljana  objavlja na podlagi Dodatnega razpisa za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto 2016/2017 za prošnje oddane na spletnem portalu eVŠ v času od 9.1.2017 do 20.1.2017 prednostno listo z dne 17.2.2017. Prednostna lista razvršča študente, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje  glede na doseženo število točk.

 

Na prednostno listo, z dne 17.2.2017 se je uvrstilo skupaj 50 študentov, od tega 19 moških in 31 žensk.  

 

Na vselitev bodo napoteni študenti glede na število točk in v skladu s številom prostih mest v posameznem zavodu – študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.

 

 

Koviljka Markošek, univ.dipl.soc. del.

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Pisarna za študentske domove

Svetčeva ulica 9 /Dom VI,p.p. 99

1001 Ljubljana

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2016/2017

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del., vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za odločanje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje