Študentski dom Ljubljana | Prednostna lista

Prednostna lista

Nahajate se tukaj

Prednostna lista za študijsko leto 2018/2019 z dne 12.10.2018

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, p.p. 99, 1001 Ljubljana objavlja na podlagi Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019 prednostno listo z dne 12.10.2018 za javni študentski dom, zasebne študentske domove in dijaške domove. Prednostna lista razvršča študente, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, glede na doseženo število točk.

Na prednostno listo, z dne 12.10.2018 se je uvrstilo skupaj 1431 študentov, od tega 584 moškihin 847 žensk.  

Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/  evidentiranih 3912prošenj za sprejem za študijsko leto 2018/2019 na dan 12.10. 2018.

Na vselitev bodo napoteni študenti, glede na število točk in število prostih mest v posameznem zavodu – študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.

Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 23.10. 2018.

 

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2018/2019

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del., vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za odločanje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje