Študentski dom Ljubljana | Prednostna lista

Prednostna lista

Nahajate se tukaj

Prednostna lista za študijsko leto 2018/2019 z dne 4. 12. 2018

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, p.p. 99, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/2019 prednostno listo, z dne 4. 12. 2018, za javni študentski dom. Prednostna lista razvršča študente, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, glede na doseženo število točk. 
 
Na prednostno listo, z dne 4. 12. 2018, se je uvrstilo skupaj 769 študentov, od tega 329 moških in 440 žensk.  
 
Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/  evidentiranih 3922 prošenj za sprejem za študijsko leto 2018/2019 na dan 4. 12. 2018.
  
Na vselitev bodo napoteni študenti, glede na število točk in število prostih mest v študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.
 
Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 8. 1. 2019.
 
 
Študentski dom Ljubljana 
Pisarna za študentske domove
 

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2018/2019

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del., vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za odločanje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje