Študentski dom Ljubljana | Informativna prednostna lista

Informativna prednostna lista

Nahajate se tukaj

Prednostna lista za študijsko leto 2017/2018 z dne 25.1.2018

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, 1001 Ljubljana  objavlja na podlagi Dodatnega razpisa za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto 2017/2018 prednostno listo z dne 25.1.2018. Prednostna lista razvršča študente, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje glede na doseženo število točk.

Na prednostno listo, z dne 25.1.2018 se je uvrstilo skupaj  94 študentov, od tega 48 moških in 46 žensk.  

Na spletnem portalu eVŠ MSB je bilo evidentiranih za visokošolsko središče v Ljubljani na dan 5.1.2018 105 prošenj za sprejem za študijsko leto 2017/2018 oddanih na podlagi Dodatnega razpisa z dne 18.12.2017.

Na vselitev bodo napoteni študenti glede na število prostih mest v posameznem zavodu – študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.

 

Koviljka Markošek, univ.dipl.soc. del.

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA

Pisarna za študentske domove

Svetčeva ulica 9 /Dom VI

p.p. 99

1001 Ljubljana

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2016/2017

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del., vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za odločanje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje