Študentski dom Ljubljana | Prednostna lista

Prednostna lista

Nahajate se tukaj

Prednostna lista za študijsko leto 2019/2020 z dne 12. 6. 2020

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, p.p. 99, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020 prednostno listo, z dne 12. 6. 2020 za bivanje v javnem študentskem domu. Prednostna lista razvršča študente glede na doseženo število točk, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje.

Na prednostno listo, z dne 12. 6. 2020 se je uvrstilo skupaj 186 študentov.  

Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ evidentiranih 4.041 prošenj za sprejem za študijsko leto 2019/2020 na dan 12. 6. 2020.
 
Na vselitev se napotijo študenti, glede na število točk in število prostih mest v študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.

Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 7. 7. 2020.


Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
 

 

Seznam uradnih oseb pooblaščenih za odločanje ali vodenje upravnih postopkov za dodeljevanje subvencij 2018/2019

  • Barbara Knežević, vodja Sektorja za študentske zadeve, pooblastilo za odločanje
  • Koviljka Markošek, univ. dipl. soc. del., vodja Pisarne za študentske domove, pooblastilo za odločanje
  • Danica Štefanič, dipl. ekon., svetovalka v Pisarni za študentske domove, pooblastilo za vodenje