Študentski dom Ljubljana | Lokacije

Lokacije

Nahajate se tukaj

Lokacije

Domovi Študentskega doma Ljubljana se nahajajo v štirih predelih mesta Ljubljane- za Bežigradom, v Šiški, Centru in na Viču. Skupaj je 29 domov, različnih standardov.

Najstarejši del je v Rožni dolini, ki jo večina študentov najbolj pozna. Tam je skupaj 14 domov, ki so večinoma prenovljeni oziroma nadgrajeni. Prvi dom je bil zidan  leta 1949 in zadnji 1996. Sicer  na zelo utesnjenem prostoru  so  poleg domov še vrtec, parki,  igrišča za študente in otroke, parkirišča, lep drevored, restavracija, zdravstveni dom in znameniti Radio Študent. Venem najlepših delov Ljubljane, Rožni dolini, je v  neposredni bližini  čudovit park Tivoli, mestni grič Rožnik, rekreativno družabni center Mostec ter ZOO. V nekaj minutah je možno priti peš do Centra, kjer je vozlišče vseh avtobusnih povezav, kulturne, politične  in znanstvene institucije pa tudi možnosti zabave.

Domova v  Mestnem logu sta bila grajena v letih 1984/85 ob zaključku ljubljanskega samoprispevka  in sodita  v podporo fakultetam, ki so v tem delu Ljubljane. Grajena sta sodobno in imata dober  standard, ki se izraža skozi veliko prostornino, primerno za bivanje. Ob hrbtišču teh domov je Dom Gerbičeva, ki z bližino dijaškega doma zaokroži bivalno naselje. V neposredni bližini so športna igrišča, bližina Barja pa ponuja lepe sprehode ali  kolesarske izlete. Dobre so tudi avtobusne povezave.

V letih 1979 /1982  so bili iz ljubljanskega samoprispevka zgrajeni štirje domovi za Bežigradom – to so znani A, B, C, D, ki so dobili kot naselje vzdevek Abeceda. Vsi so dobrega standarda, neposredno ob fakultetah in z dobrimi avtobusnimi povezavami. Poleg  teh domov je Dom FDV, ki je bil prvič zgrajen leta 1961, leta 2001 podrt zaradi potresne nevarnosti in ponovno zgrajen  leta 2006. Ob združitvi Študentskih domov v Ljubljani in Doma podiplomcev v enovit zavod Študentski dom Ljubljana se je stavbam pridružila še stavba Doma podiplomcev, na Gosarjevi ulici, kjer v visoko standardnih zmogljivostih  prebivajo slovenski in tuji mladi raziskovalci ter tuji visokošolski profesorji in visokošolski sodelavci- gostje slovenskih fakultet in raziskovalnih zavodov.

Najstarejši dom je Akademski kolegij, delo slavnega arhitekta Jožeta Plečnika, iz leta 1938. 

Odlične avtobusne povezave omogočajo hiter dostop do vseh ljubljanskih fakultet.

V Centru so trije domovi, ki so locirani blizu Medicinske fakultete, Fakultete za Varnostne vede, Zdravstvene fakultete, Pravne fakultete ter Fakultete za šport -  Dom Ilirska, visoko standardni dom Poljanska in  v letu 2013 obnovljeni Dom VŠZ.

V Šiški je Dom na Litostrojski cesti z visokim standardom in lastno restavracijo. V bližini je športni park ŽAK, ki nudi obilo možnosti rekreacije. Odlične avtobusne povezave omogočajo hiter dostop do vseh ljubljanskih fakultet.

Poleg domov  ima ŠDL  v upravljanju tudi nekaj stanovanj na Hacquetovi za Bežigradom in Rimski cesti  poleg Filozofske fakultete.