Student Hall of Residence Ljubljana | Contact

Contact

You are here

Študentski dom Ljubljana

Address: Svetčeva 9, 1000 Ljubljana
Phone: (01) 242 1000
Fax: (01) 242 1010
Bank account: 01100-6000041151
Tax number: SI13258664
Website: www.stud-dom-lj.si
E-Mail: studentski.domovi@siol.net

Chairman of Institute Council
Žarko Bogunovič

Director of the Institute
Škufca Meta, Bachelor of Economics

Študentski svet stanovalcev – Residents’ Board
Miha Luzar, Chairman
tel.: 01 242-1256

Crisis telephone for students
tel.: 01 242-1015

Important Telephone Numbers

Office for student dormitories (admissions, extension of residence)
Poštni predal 99, 1001 Ljubljana
tel.: (01) 530 6027
tel.: (01) 530 6028
fax: (01) 530 6026

Office for the dormitory for postgraduate students in Ljubljana (Dom podiplomcev Ljubljana)
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 580 56 02
fax.: (01) 580 56 06

Reception office- all information for students
tel.: (01) 242 1019 – everything regarding move ins and move outs, transfers
tel.: (01) 242 1022 – everything regarding payments
tel.: (01) 242 1008 – everything regarding referrals
tel.: (01) 242 1260 – everything regarding renting rooms from private individuals

Head of the student affairs sector
tel.: (01) 242 1015

Administration – business information
tel.: (01) 242 1005
fax: (01) 242 1010

Dormitories
Rožna dolina h. c.
tel.: (01) 242 1000

A - Kardeljeva ploščad 15
tel.: (01) 534 0751

B - Kardeljeva ploščad 13
tel.: (01) 568 3580

C - Kardeljeva ploščad 14
tel.: (01) 534 0049

D - Kardeljeva ploščad 12
tel.: (01) 568 3578

Topniška - Topniška 33
tel.: (01) 437 7207

AK - Vilharjeva 13
tel.: (01) 232 2174

Ilirska - Ilirska 2
tel.: (01) 231 4542

VŠZ - Poljanska 26/b
tel.: (01) 231 7194

Dom (Dormitory) ŠD/3  - Cesta v Mestni log 70
tel.: (01) 280 5770

Dom (Dormitory) ŠD/4 - Cesta v Mestni log 72
tel.: (01) 280 5772

Gerbičeva 59 – Stara (old)
tel.: (01) 283 2817

Dom FDV (Dormitory of the Faculty of Social Sciences)- - Kardeljeva ploščad 5
tel.: (01) 530 6000

Dom na Poljanski cesti (Dormitory at Poljanska cesta)- Poljanska cesta 59
tel.: (01) 280 5700

Dom na Litostrojski cesti (Dormitory at Litostrojska cesta) - Litostrojska cesta 55
tel.: (01) 513 6351

Dom podiplomcev Ljubljana (Dormitory for postgraduate students Ljubljana)- Gosarjeva 9
tel.: (01) 580 5600

Helpline/ intervention
tel.: (01) 242 1000