Študentski dom Ljubljana | Fitnes POLJANSKA, Poljanska 59