Študentski dom Ljubljana | Spremembe in dopolnitve Domskega reda in neuradno prečiščeno besedilo

Spremembe in dopolnitve Domskega reda in neuradno prečiščeno besedilo

Nahajate se tukaj

Svet zavoda Študentskega doma Ljubljana je na svoji 26. redni seji, dne 19. 9. 2019, sprejel Spremembe in dopolnitve Domskega reda z dne 30.10.2018, zato zavod objavlja neuradno prečiščeno besedilo Domskega reda.

V Domskem redu so natančno opisana vsa razmerja, pravice in obveznosti stanovalcev ŠDL. Vsem stanovalcem predlagamo, da se z neuradnim prečiščenim besedilom seznanijo.

Neuradno prečiščeno besedilo je dostopno na povezavi: http://www.stud-dom-lj.si/domovi/domski-red

Želimo vam uspešno študijsko leto 2019/2020.

Študentski dom Ljubljana