Študentski dom Ljubljana | Prednostna lista za študijsko leto 2020/2021 z dne 22. 9. 2020

Prednostna lista za študijsko leto 2020/2021 z dne 22. 9. 2020

Nahajate se tukaj

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, p.p. 99, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021 prednostno listo, z dne 22. 9. 2020,  za bivanje v javnem študentskem domu, zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih s subvencijo. Prednostna lista razvršča študente glede na doseženo število točk, ki že izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje in tiste, ki jim do izpolnitve pogojev manjka samo še status študenta.

Število točk se lahko spremeni zaradi pridobljenih novih podatkov za prošnje, ki še niso rešene (rezultati vpisa, rezultati mature-jesenski rok).

Na prednostno listo z dne 22. 9 2020 se je uvrstilo skupaj 2.862 študentov.   

Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ evidentiranih 3.669 prošenj za sprejem za študijsko leto 2020/2021 na dan 22. 9. 2020.

Na vselitev bodo napoteni študenti, ki izpolnjujejo vse pogoje glede na število točk in število prostih mest v študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami.

Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 29. 9. 2020.


Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove