Študentski dom Ljubljana | JAVNI RAZPIS za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020

JAVNI RAZPIS za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020

Nahajate se tukaj

Druge javne objave


Predmet javnega razpisa:

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika. ŠDL bo sklenil najemne pogodbe za največ 600 ležišč, od tega predvidoma 420 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 180 za študente, ki podaljšujejo bivanje. Za študijsko leto 2019/2020 ponovno razpisujemo tudi mesta za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog:

Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2019/2020«

najkasneje do ponedeljka 1. 7. 2019.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: igor.brlek@stud-dom-lj.si. Vloge poslane na navedeni elektronski naslov najkasneje do petka 1. 7. 2019 morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto na naslov Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana z oznako »Javni razpis za zasebnike 2019/2020«.

Veljavnost:

Od 31. maja 2019 do ponedeljka, 1. julija 2019.