Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 2 stavbe št. 244 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-60/0-0, parc. št. 60/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 2407922) v izmeri 230,66 m2 in del št. 2 stavbe št. 265 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-61/0-0, parc. št. 61/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 3583863) v izmeri 139,76 m2. Oba dela stavbe se oddajata kot celota in sta namenjena neinstitucionalnemu izobraževanju. 

PriponkaVelikost
Namera34.26 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe št. 1206 stoječe na nepremičnini ID znak: 1736-457/5-0, parc. št. 457/5, k.o. 1736 – Brinje I (ID 4040460), kar v naravi predstavlja prostor v visokem pritličju v izmeri 12,30 m2 s priročnim skladiščem 1,81 m2, skupaj 14,11 m2, v študentskem domu C na naslovu Kardeljeva ploščad 14, Ljubljana. 

PriponkaVelikost
Namera34.31 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe stoječe na  nepremičnini ID znak: 1722-376/48-0, parc. št. 376/48, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 1455421), kar v naravi predstavlja prostor v/na podstrehi in strehi stavbe v izmeri 7 m2 za potrebe izgradnje bazne postaje, skupaj z napeljavo potrebnih kablov in drugih instalacij. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje 15 let.

PriponkaVelikost
Namera33.6 KB