Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2017/2018

 

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2017/2018. objavljamo za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. Študentski dom Ljubljana bo sklenil najemne pogodbe za največ 650 ležišč, od tega predvidoma 250 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 400 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog
Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2017/2018«

najkasneje do petka, 30. junija 2017.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: zasebniki@stud-dom-lj.si. Vloge v elektronski obliki morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto.

Veljavnost:
Od 1. junija 2017 do petek, 30. junija 2017.

PriponkaVelikost
Javni razpis918.37 KB
Navodila313.68 KB
Prijava341.53 KB
Javni razpisi

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2017/2018

Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja
II. Dodeljevanje subvencije
III. Prošnja za sprejem
IV. Obveščanje študentov
V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2017/2018«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in  e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si

Opozarjamo na letošnjo novost pri nudenju tehnične in vsebinske pomoči študentom!
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:
Enotni kontakti center:
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki) 

Javni razpisi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/2018

 

Rok za oddajo prošnje za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2017/18 je odprt od 1. junija do 16. avgusta 2017.

Prošnjo za sprejem in  podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/

Z oddajo prošnje ne odlašajte do zadnjega dne!

Naslov Pisarne za študentske domove za pošiljanje oziroma oddajo vloge:

1. po pošti:
    Visokošolsko središče v Ljubljani
    Študentski dom Ljubljana
    Pisarna za študentske domove
    p.p. 99
    1001 Ljubljana

2. osebno na naslov:
    Visokošolsko središče v Ljubljani
    Študentski dom Ljubljana
    Pisarna za študentske domove
    Svetčeva ulica 9, Dom VI
    1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta:  (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in  e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si

Opozarjamo na letošnjo novost pri nudenju tehnične in vsebinske pomoči študentom!
Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:
Enotni kontakti center:
e-naslov: ekc@gov.si
tel.: 080 2002 (od 7.00 do 22.00 ure med delavniki) 

Vzorec soglasja (doc) pisarni za študentske domove, da pridobi podatke o dohodkih družinskega člana od FURS lahko najdete na http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje.

PriponkaVelikost
Razpis - bivanje 2017/18246.55 KB
Druge javne objave

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

 

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

1. Posredovanje informacij po telefonu - Info linija (delo poteka v sprejemni pisarni v Rožni dolini)
2. Administrativno delo - podpisovanje nastanitvenih pogodb (delo poteka v sprejemni pisarni v Rožni dolini)
3. Izvajanje projekta subvencioniranega bivanja študentov pri zasebnikih – obravnava vlog in podpisovanje pogodb (delo poteka v     pisarni za zasebnike v Rožni dolini)
4. Administrativno delo v Pisarni za študentske domove, v Rožni dolini, Dom VI

PRIJAVE NA RAZPIS

Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in jih tovrstno delo zanima, vabimo, da dostavijo prijave (obrazec v prilogi) na naslov: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, Ljubljana, po pošti ali osebno v sprejemno pisarno, do 5. 6. 2017.   

Več v priponki.

Javni razpisi

JAVNO ZBIRANJE PONUDB za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem

 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem 

PREDMET ODDAJE V NAJEM

a.) Predmet najema za Sklop 1, na naslovu Ilirska ulica 2, 1000 Ljubljana je najmanj 84 ležišč študentskega doma - Dom Ilirska, kuhinje in kopalnice pripadajoče ležiščem, ki so predmet oddaje v najem. Predmetu najema pripada tudi uporaba dežurne lože, TV sobe, prostora za posteljnino, rekreacijske sobe in skupnih prostorov doma.

b.) Predmet najema za Sklop 2, na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana je najmanj 60 ležišč študentskega doma - Dom XIV, kuhinje in kopalnice pripadajoče ležiščem, ki so predmet oddaje v najem. Predmetu najema pripada tudi uporaba dežurne lože, prostora za posteljnino, učilnice in skupnih prostorov doma.

POSTOPEK  ZBIRANJA PONUDB TER ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE

Postopek zbiranja ponudb se izvaja skladno z določili uvodoma navedenega zakona in uredbe.
Javno zbiranje ponudb z razpisno dokumentacijo je objavljeno na spletni strani: www.stud-dom-lj.si.
Kot pravočasne se bodo štele ponudbe, ki bodo prispele do 12. 6. 2017 do 12.00 ure na naslov:

ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA
Svetčeva ulica 9
1000 LJUBLJANA

Ponudnik mora na ovojnico pripisati: NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA NAJEM LEŽIŠČ ŠTUDENTSKEGA DOMA LJUBLJANA. Na hrbtni strani morata biti naziv in naslov pošiljatelja.

Javni razpisi

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

  1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja
  2. Prošnja za sprejem
  3. Obveščanje študentov
  4. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
  5. Naslovi pisarn za študentske domove

Rok za oddajo prošnje

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2016/2017«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

PriponkaVelikost
Razpis209.5 KB
Call For Applications213.52 KB
Obrazec vloge267.65 KB
Application Form209.02 KB