Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Javni razpisi

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2020/2021

 

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2020/2021 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. ŠDL bo sklenil najemne pogodbe za največ 600 ležišč, od tega predvidoma 400 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 200 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog

Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9

1000 Ljubljana
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2020/2021«

najkasneje do torka 14. 7. 2020.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na e-naslov: zasebniki@stud-dom-lj.si.

Vloge poslane na navedeni elektronski naslov morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto na naslov Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana z oznako »Javni razpis za zasebnike 2020/2021«.

Veljavnost

Od 15. junija 2020 do 14. julija 2020.

Druge javne objave

Obvestilo o spremembi roka za objavo Razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021

 

Na podlagi 1.a člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov je ministrica, pristojna za visoko šolstvo izdala sklep, da bo Ministrstvo za visoko šolstvo skupni Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2020/2021, objavilo najpozneje do 15. julija  2020, ko ga na svojih spletnih straneh objavijo tudi Pisarne za študentske domove.

O natančnem datumu objave razpisa vas bomo obvestili, takoj, ko nam bo ta informacija dostopna, kot je že predhodno napisano, pa je skrajni rok za objavo 15. julij 2020.

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

 

 

Druge javne objave

RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2019/2020

 

Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent za subvencioniranje bivanja
II. Dodeljevanje subvencije
III. Prošnja za sprejem (rok za oddajo in dokazila)
IV. Prošnja za podaljšanje bivanja (rok za oddajo in dokazila)
V. Obveščanje študentov
VI. Predvideno število ležišč za sprejem in podaljšanje bivanja v posameznih visokošolskih središčih
VII. Naslovi pisarn za študentske domove
VIII. Kontakt za pomoč študentom

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/. Rok za oddajo prošnje je 16. avgust 2019.

Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo, in sicer, če se študent prijavlja:

1. s kvalificiranim digitalnim potrdilom se obrazca po pošti ne pošilja, temveč se prošnjo v eVŠ odda do 16. avgusta 2019. Po pošti mora priporočeno poslati ali osebno oddati v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču tiste priloge k prošnji, ki jih v prošnji označi, da jih bo oddal po pošti (na prilogi mora biti naveden sklic na številko prošnje),

2. brez kvalificiranega digitalnega potrdila (z uporabniškim imenom in geslom), mora podpisan obrazec prošnje, izpolnjene v eVŠ do 16. avgusta 2019, s prilogami poslati priporočeno po pošti ali osebno oddati do 21. avgusta 2019 v času uradnih ur pristojni pisarni za študentske domove v posameznem visokošolskem središču.

Kot pravočasna se upošteva:

1.) prošnja, ki je bila izpolnjena in oddana z elektronskim podpisom v eVŠ do 16. avgusta 2019 in

2.) prošnja, ki je bila izpolnjena in poslana elektronsko v eVŠ do 16. avgusta 2019, natisnjena v istem besedilu, kot je besedilo v zadnjem izpolnjenem obrazcu v eVŠ, podpisana in priporočeno poslana po pošti ali osebno oddana pristojni pisarni za študentske domove do 21. avgusta 2019.

Po pošti, na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
p.p. 99
1001 Ljubljana                                                                                                                                           

Osebno na naslov:
Visokošolsko središče v Ljubljani
Študentski dom Ljubljana
Pisarna za študentske domove
Svetčeva ulica 9, Dom VI
1000 Ljubljana

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-pošta: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Kontakt in pomoč študentom:

Tehnična pomoč za težave z digitalnim potrdilom in elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge:

Enotni kontakti center:
E-naslov: ekc@gov.si
Telefon: 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki)

Veljavnost:

Od 31. 5. 2019 do 16. 8. 2019.

Povezava do razpisa in prijave na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport:

http://portal.evs.gov.si/subvencionirano-bivanje  

 

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za bivanje 2019/2020141.56 KB
PDF icon Spremembe razpisa22.71 KB
Druge javne objave

RAZPIS za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2019/2020


Vsebina razpisa:

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanje
II. Dodeljevanje subvencije
III. Prošnja za sprejem
IV. Obveščanje študentov
V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2019/2020«. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem študent lahko odda kadarkoli med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje študent lahko odda najkasneje do 16. avgusta 2019.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Veljavnost:

Prošnja za sprejem od 31. maja 2019 dalje.
Prošnja za podaljšanje od 31. maja 2019 do 16. avgusta 2019.

Druge javne objave

JAVNI RAZPIS za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020


Predmet javnega razpisa:

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2019/2020 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika. ŠDL bo sklenil najemne pogodbe za največ 600 ležišč, od tega predvidoma 420 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 180 za študente, ki podaljšujejo bivanje. Za študijsko leto 2019/2020 ponovno razpisujemo tudi mesta za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog:

Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Svetčeva ulica  9, 1000 Ljubljana,
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2019/2020«

najkasneje do ponedeljka 1. 7. 2019.

Vloge se lahko pošljejo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: igor.brlek@stud-dom-lj.si. Vloge poslane na navedeni elektronski naslov najkasneje do petka 1. 7. 2019 morajo biti podpisane z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Priloge se pošljejo s priporočeno pošto na naslov Študentski dom Ljubljana, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana z oznako »Javni razpis za zasebnike 2019/2020«.

Veljavnost:

Od 31. maja 2019 do ponedeljka, 1. julija 2019.

Druge javne objave

Namera o oddaji restavracije v študentskem domu - Dom na Litostrojski cesti

Študentski dom Ljubljana vse zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe v skladu z navodili, podanimi v dokumentaciji v zvezi z javno objavo.