Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je stanovanje v izmeri 38,90 m2 na Cankarjevi ul. 25, Radovljica (k.o. 2156 – Radovljica, št. stavbe 484, del stavbe št. 5), s kletjo v izmeri 5,90 m2. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

PriponkaVelikost
Namera, Radovljica170.89 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je garaža v garažni hiši v izmeri 11,64 m2 v stavbi v Ljubljani, Topniška ulica 29A (k.o. 2636 – Bežigrad, št. stavbe 3838, del stavbe št. 160). Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

PriponkaVelikost
Namera, Bežigrad171.59 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je garažno mesto v izmeri 12,50 m2 na Štihovi ul. 7, Ljubljana (k.o. 2636 – Bežigrad, št. stavbe 3301, del stavbe št. 164). Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

PriponkaVelikost
Namera170.85 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je del stavbe stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-90/11-0, parc. št. 90/11, k.o. 2679 -GRADIŠČE (ID 1903513),
kar v naravi predstavlja prostor na podstrehi stavbe v izmeri 7 m2 za potrebe izgradnje bazne postaje, skupaj z napeljavo potrebnih kablov in drugih instalacij. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje 15 let.

PriponkaVelikost
Namera500.26 KB
Druge javne objave

Rebalans letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2013

PriponkaVelikost
Program1.15 MB