Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Druge javne objave

Namera za oddajo podzemnih parkirnih garaž oziroma parkirnih mest na naslovih Litostrojska cesta 55, Poljanska cesta 59 in Gosarjeva ulica 9

PREDMET ODDAJE V NAJEM

  1. Predmet najema na naslovu Litostrojska cesta 55, Ljubljana je podzemna parkirna garaža v upravljanju Študentskega doma Ljubljana, ki leži na nepremičnini s parc. št. 19/14 k.o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 6.777,00 m², z ID znakom 1739-19/14-0, št. stavbe 6692. Podzemna parkirna garaža je sestavljena iz ene etaže, uvozne ter izvozne klančine in je opremljena z enimi rolo vrati, vrati za osebni prehod, pristopno kontrolo za vozila in prehod v stavbo ter z videonadzorom. V podzemni garaži je 90 parkirnih mest.
  2. Predmet najema na naslovu Poljanska cesta 59, Ljubljana je podzemna parkirna garaža v upravljanju  Študentskega doma Ljubljana, ki leži na nepremičnini s parc. št. 132/8 k.o. 1727 Poljansko predmestje, v izmeri 2166 m², z ID znakom 1727-132/8-0, št. stavbe 2010 in parc.št. 132/10 k.o. 1727 Poljansko predmestje, v izmeri 184 m², z ID znakom 1727-132/10-0, št. stavbe 2010. Podzemna parkirna garaža v naravi predstavlja dve etaži, uvozne ter izvozne klančine in je opremljena z dvema avtomatskima zapornicama, enimi rolo vrati, pristopno kontrolo za vozila in prehod v stavbo ter z videonadzorom. V podzemni garaži je na voljo 114 parkirnih mest.
  3. Predmet najema na naslovu Gosarjeva ulica 9, Ljubljana je podzemna parkirna hiša v upravljanju Študentskega doma Ljubljana, ki leži na nepremičnini s parc. št. 858/0 k.o. 1736 Brinje I, v izmeri 1.037 m2, z ID znakom 1736-858/0-0, št. stavbe 1391 in parc. št.  430/14 k.o. 1736 Brinje I, v izmeri 2.721 m2, z ID znakom 1736-430/14-0. V naravi predmet najema predstavlja dve etaži s skupno 191 parkirnimi mesti, pri čemer dostop v parkirno hišo z vozilom poteka preko v zimskem času ogrevane »rampe« z Gosarjeve ulice, preko pokritega in osvetljenega registrirnega mesta z zapornico in video nadzorom ter hitro tekočih drsnih vrat. Registracija za odpiranje zapornice se izvede preko magnetne kartice za abonente ali parkirnim listkom za občasne uporabnike. Izhod iz parkirne hiše z vozilom poteka praktično po isti poti in na enak način, le da morajo dnevni gosti preden zapustijo parkirno hišo parkirnino poravnati na blagajni v suterenu. Vhod v parkirno hišo za osebe je mogoč iz suterena Doma podiplomcev Ljubljana le preko stopnišča z magnetno kartico ali parkirnim listkom mimo blagajne parkirne hiše, ki je video nadzorovana. Izhod iz parkirne hiše za osebe je mogoč brez magnetne kartice ali parkirnega listka. V parkirno hišo zaradi opisanega sistema praktično nimajo dostopa osebe, ki v parkirni hiši nimajo parkiranih vozil.
Druge javne objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Predmet oddaje v najem so podzemne parkirne garaže oziroma parkirna mesta v garažnih hišah. 

PriponkaVelikost
namera_z_obrazci_-garaze16.pdf4.21 MB

Namera za sklenitev pogodbe o poslovnem sodelovanju

Javni razpisi

Razpis za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih domovih za študijsko leto 2016/2017

Vsebina razpisa

  1. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanja
  2. Prošnja za sprejem
  3. Obveščanje študentov
  4. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
  5. Naslovi pisarn za študentske domove

Rok za oddajo prošnje

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih in zasebnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem za subvencionirano bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2016/2017«. Študent lahko odda navedeno prošnjo kadarkoli med študijskim letom. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

PriponkaVelikost
Razpis209.5 KB
Call For Applications213.52 KB
Obrazec vloge267.65 KB
Application Form209.02 KB