Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 2 stavbe št. 244 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-60/0-0, parc. št. 60/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 2407922) v izmeri 230,66 m2 in del št. 2 stavbe št. 265 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-61/0-0, parc. št. 61/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 3583863) v izmeri 139,76 m2. Oba dela stavbe se oddajata kot celota in sta namenjena neinstitucionalnemu izobraževanju. 

PriponkaVelikost
Namera34.26 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe št. 1206 stoječe na nepremičnini ID znak: 1736-457/5-0, parc. št. 457/5, k.o. 1736 – Brinje I (ID 4040460), kar v naravi predstavlja prostor v visokem pritličju v izmeri 12,30 m2 s priročnim skladiščem 1,81 m2, skupaj 14,11 m2, v študentskem domu C na naslovu Kardeljeva ploščad 14, Ljubljana. 

PriponkaVelikost
Namera34.31 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe stoječe na  nepremičnini ID znak: 1722-376/48-0, parc. št. 376/48, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 1455421), kar v naravi predstavlja prostor v/na podstrehi in strehi stavbe v izmeri 7 m2 za potrebe izgradnje bazne postaje, skupaj z napeljavo potrebnih kablov in drugih instalacij. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje 15 let.

PriponkaVelikost
Namera33.6 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji

Predmet oddaje je del parcele št. 468/10, k.o. 1736 Brinje I in sicer del zemljišča v izmeri 30 m2. Pogodba o najemu dela nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

PriponkaVelikost
Namera233 KB
Javni razpisi

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2014/2015

Vsebina razpisa:

  1. Pogoji in merila za bivanje
  2. Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja
  3. Prošnja za sprejem, prošnja za podaljšanje bivanja, naslov in rok za oddajo ter priloge
  4. Obveščanje študentov

Prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja mladi raziskovalci in štipendisti oddajo priporočeno po pošti na naslov: Študentski dom Ljubljana, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana. Rok za oddajo prošnje je 20. september 2014

Veljavnost: 
sreda, 16. Julij 2014 do sobota, 20. September 2014
PriponkaVelikost
Razpis3.63 MB