Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Razpisi delovnih mest

Prosto delovno mesto, samostojni svetovalec VII/2 - m/ž

SAMOSTOJNO OBLIKOVANJE SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRADIV, VODENJE IN SODELOVANJE V NAJZAHTEVNEJŠIH PROJEKTNIH SKUPINAH, SAMOSTOJNA PRIPRAVA ZAHTEVNIH ANALIZ, RAZVOJNIH PROJEKTOV, INFORMACIJ, POROČIL IN DRUGIH ZAHTEVNIH GRADIV,OPRAVLJA DRUGE NALOGE S PODROČJA SEKTORJA PO NAVODILIH NADREJENEGA. SODELOVANJE PRI VZPOSTAVITVI SISTEMA KAKOVOSTI 9001,UREJANJE, REŠEVANJE OZ. VODENJE STVARNO PRAVNIH NEPREMIČNINSKIH ZADEV, VODENJE POSTOPKOV TRŽENJA NEPREMIČNIN SKLADNO Z USMERITVAMI VODSTVA IN PREDPISI, SKRBNIŠTVO NAD POGODBAMI ZA NEPROFITNI NAJEM (ZLASTI STANOVANJSKA RAZMERJA),PRIPRAVA, VODENJE IN UREJANJE ZBIRKE INTERNIH PREDPISOV ŠDL.

Preberi več.

Razpisi delovnih mest

Prosto delovno mesto, kuhar IV - M/Ž

SAMOSTOJNO PRIPRAVLJA HLADNE IN TOPLE JEDI IN SLADICE PO JEDILNEM LISTU, SKLADNO S KOLIČINSKIMI NORMATIVI, STROJNA IN ROČNA MEHANSKA OBDELAVA ŽIVIL, PRIPRAVLJA DNEVNE MENIJE, HRANO A LA CARTE IN DRUGO, VZDRŽEVANJE DELOVNIH POVRŠIN, STROJEV IN NAPRAV, SODELUJE PRI UVAJANJU NOVIH DELAVCEV, RAZDELJEVANJE KOSIL, VEČERIJ, IZVAJANJE DRUGIH NALOG SKLADNO Z NAVODILI NADREJENEGA IN USPOSOBLJENOSTJO (STROKOVNOSTJO).

Preberi več.