Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je plesna dvorana Poljane v stavbi št. 2010 stoječe na nepremičnini ID znak: 1727-132/8-0, parc. št. 132/8, k.o. 1727 – poljansko predmestje (ID 6114770). Plesna dvorana Poljane se nahaja v študentskem domu na naslovu Poljanska cesta  59, Ljubljana. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za nedoločen čas

PriponkaVelikost
Namera33.31 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 1 stavbe št. 2042 stoječe na nepremičnini ID znak: 2636-1206/8-0, parc. št. 1206/8, k.o. 2636 – Bežigrad (ID 5951951) v izmeri 160,00 m2. Prostori se nahajajo v kleti študentskega doma na naslovu Topniška ulica 31, Ljubljana. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

PriponkaVelikost
Namera33.66 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 2 stavbe št. 307 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-90/5-0, parc. št. 90/5, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 559927) v izmeri 84,00 m2, ki je namenjen kliniki, ambulanti za izvajanje zdravstvenih storitev za študente. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

PriponkaVelikost
Namera33.51 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 2 stavbe št. 244 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-60/0-0, parc. št. 60/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 2407922) v izmeri 230,66 m2 in del št. 2 stavbe št. 265 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-61/0-0, parc. št. 61/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 3583863) v izmeri 139,76 m2. Oba dela stavbe se oddajata kot celota in sta namenjena neinstitucionalnemu izobraževanju. 

PriponkaVelikost
Namera34.26 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe št. 1206 stoječe na nepremičnini ID znak: 1736-457/5-0, parc. št. 457/5, k.o. 1736 – Brinje I (ID 4040460), kar v naravi predstavlja prostor v visokem pritličju v izmeri 12,30 m2 s priročnim skladiščem 1,81 m2, skupaj 14,11 m2, v študentskem domu C na naslovu Kardeljeva ploščad 14, Ljubljana. 

PriponkaVelikost
Namera34.31 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe stoječe na  nepremičnini ID znak: 1722-376/48-0, parc. št. 376/48, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 1455421), kar v naravi predstavlja prostor v/na podstrehi in strehi stavbe v izmeri 7 m2 za potrebe izgradnje bazne postaje, skupaj z napeljavo potrebnih kablov in drugih instalacij. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje 15 let.

PriponkaVelikost
Namera33.6 KB