Študentski dom Ljubljana | Javne objave

Javne objave

Nahajate se tukaj

Javni razpisi

RAZPIS za bivanje študentov visokošolskega študija s statusom osebe z mednarodno zaščito v študentskih in dijaških domovih za študijsko leto 2020/2021

 

Vsebina razpisa

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanje II. Dodeljevanje subvencije III. Prošnja za sprejem IV. Obveščanje študentov V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu >Prošnja za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2020/2021<. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem študent lahko odda kadarkoli med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje študent lahko odda najkasneje do 17. avgusta 2020.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

PriponkaVelikost
Datoteka Razpis SLO29.35 KB
Datoteka Razpis ANG27.44 KB
Datoteka Obrazec SLO26.38 KB
Datoteka Obrazec ANG25.15 KB
Javni razpisi

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/21

Objavljen je javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/21.

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja se odda na obrazcu priloženemu razpisu. Prošnja mora biti oddana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Na obrazcu je treba obvezno navesti naslov v Republiki Sloveniji za dostavo pošte po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vsebina razpisa:

  1. Pogoji in merila za bivanje.
  2. Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja.
  3. Prošnja za sprejem, prošnja za podaljšanje bivanja, naslov in rok za oddajo ter priloge.
  4. Obveščanje študentov.

Naslov in rok za oddajo vlog:

Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do četrtka, 15. oktobra 2020, na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

z označbo "NE ODPIRAJ - VLOGA ZA SPREJEM/PODALJŠANJE BIVANJA V ŠDL-DPL".

Veljavnost:
Od 15. 7. 2020 do 15. 10. 2020

Dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave:

Za dodatne informacije glede navedenega razpisa je na razpolago Sprejemna pisarna Doma podiplomcev na telefonski številki (01) 580 56 01 v času uradnih (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu kaja.manndic@stud-dom-lj.si.

Javni razpisi

Public call for admission and extension of stay of young researchers and scholarship holders in the public institution Študentski dom Ljubljana for the academic year 2020/21

Public call for admission and extension of stay of young researchers and scholarship holders in the public institution Študentski dom Ljubljana for the academic year 2020/21 has been published.

The application for admission and extension of stay must be submitted on the form attached to the call. The application must be submitted in Slovene, and all attachments must be officially translated into Slovene. The form must state the address in the Republic of Slovenia for the delivery of mail in accordance with the provisions of the General Administrative Procedure Act.

Content of the call:

I. Conditions and criteria for residence.
II. Estimated number of available posts for residence, extension of stay, time, and price of stay.
III. Method of application and deadline for submitting the application.
IV. Informing students.

Address and deadline for applications:

Young researchers and scholarship holders shall send an application for admission or extension of stay by registered mail no later than Thursday, October 15th 2020, to:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

marked "DO NOT OPEN - APPLICATION FOR ADMISSION / EXTENSION OF STAY IN ŠDL-DPL".

Validity:

From July 13th  until October 15th 2020.

Additional information and assistance in completing the application:

For additional information regarding the mentioned call, the Reception Office of the Dom podiplomcev is available on the telephone number (01) 580 56 01 during office hours (Monday, Wednesday, Friday from 9 AM until noon, Wednesday from 2 PM until 4 PM) or at the e-mail address kaja.manndic@stud-dom-lj.si.

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Public call202 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji restavracije v študentskem domu - Dom na Litostrojski cesti

Študentski dom Ljubljana vse zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe v skladu z navodili, podanimi v dokumentaciji v zvezi z javno objavo.