Študentski dom Ljubljana | Arhiv javnih objav

Arhiv javnih objav

Nahajate se tukaj

Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem - dom 14

Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem - dom 4

Druge javne objave

Razpis za počitniško delo v Študentskem domu Ljubljana za poletje 2019

Druge javne objave

JAVNI RAZPIS ZA SPREJEM MLADIH RAZISKOVALCEV IN ŠTIPENDISTOV V DPL 2018-19

Objavljen je razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Javni zavod Študentski dom Ljubljana. Razpis je odprt do 20. septembra 2018.

Več v priponki.

Druge javne objave

Razpis za počitniško delo v Študentskem domu Ljubljana za poletje 2018

Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo ležišč Študentskega doma Ljubljana v najem

Druge javne objave

Razpis za direktorja ŠDL

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za direktorja ŠDL37.45 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem

 

V priponki.

Druge javne objave

Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto 2017/2018

 

Objavljamo Dodatni razpis za sprejem študentov visokošolskega študija v Študentski dom Ljubljana in Dijaški dom Vič za študijsko leto 2017/2018. Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od dne objave razpisa do vključno 1. 5. 2018.

PriponkaVelikost
PDF icon Dodatni razpis 2017/2018125.99 KB
Druge javne objave

Razpis za direktorja ŠDL

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis za direktorja ŠDL408.69 KB
Druge javne objave

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

 

RAZPIS ZA POČITNIŠKO DELO

1. Posredovanje informacij po telefonu - Info linija (delo poteka v sprejemni pisarni v Rožni dolini)
2. Administrativno delo - podpisovanje nastanitvenih pogodb (delo poteka v sprejemni pisarni v Rožni dolini)
3. Izvajanje projekta subvencioniranega bivanja študentov pri zasebnikih – obravnava vlog in podpisovanje pogodb (delo poteka v     pisarni za zasebnike v Rožni dolini)
4. Administrativno delo v Pisarni za študentske domove, v Rožni dolini, Dom VI

PRIJAVE NA RAZPIS

Kandidate, ki izpolnjujejo pogoje in jih tovrstno delo zanima, vabimo, da dostavijo prijave (obrazec v prilogi) na naslov: Študentski dom Ljubljana, Svetčeva 9, Ljubljana, po pošti ali osebno v sprejemno pisarno, do 5. 6. 2017.   

Več v priponki.

Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje v najem je stanovanje v izmeri 62,00 m2, ki se nahaja v priličju Doma XI, na naslovu Svetčeva ulica 9, Ljubljana, ki stoji na parc. štev. 57/0 in 58/0, obe k.o. 2679 Gradišče II, štev. stavbe 106.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera514.96 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe št. 2., v stabvi št. 307, stoječi parceli št. 90/5, k. o. 2679 Gradišče II, z ID znakom: 2679 90/5, v izmeri 84,0 m2, ki v naravi predstavlja zdravstveno ambulanto, namenjeno izvajanju zdravstvenih storitev za študente.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera525.59 KB
Druge javne objave

Namera za oddajo podzemnih parkirnih garaž oziroma parkirnih mest na naslovih Litostrojska cesta 55, Poljanska cesta 59 in Gosarjeva ulica 9

PREDMET ODDAJE V NAJEM

  1. Predmet najema na naslovu Litostrojska cesta 55, Ljubljana je podzemna parkirna garaža v upravljanju Študentskega doma Ljubljana, ki leži na nepremičnini s parc. št. 19/14 k.o. 1739 Zgornja Šiška, v izmeri 6.777,00 m², z ID znakom 1739-19/14-0, št. stavbe 6692. Podzemna parkirna garaža je sestavljena iz ene etaže, uvozne ter izvozne klančine in je opremljena z enimi rolo vrati, vrati za osebni prehod, pristopno kontrolo za vozila in prehod v stavbo ter z videonadzorom. V podzemni garaži je 90 parkirnih mest.
  2. Predmet najema na naslovu Poljanska cesta 59, Ljubljana je podzemna parkirna garaža v upravljanju  Študentskega doma Ljubljana, ki leži na nepremičnini s parc. št. 132/8 k.o. 1727 Poljansko predmestje, v izmeri 2166 m², z ID znakom 1727-132/8-0, št. stavbe 2010 in parc.št. 132/10 k.o. 1727 Poljansko predmestje, v izmeri 184 m², z ID znakom 1727-132/10-0, št. stavbe 2010. Podzemna parkirna garaža v naravi predstavlja dve etaži, uvozne ter izvozne klančine in je opremljena z dvema avtomatskima zapornicama, enimi rolo vrati, pristopno kontrolo za vozila in prehod v stavbo ter z videonadzorom. V podzemni garaži je na voljo 114 parkirnih mest.
  3. Predmet najema na naslovu Gosarjeva ulica 9, Ljubljana je podzemna parkirna hiša v upravljanju Študentskega doma Ljubljana, ki leži na nepremičnini s parc. št. 858/0 k.o. 1736 Brinje I, v izmeri 1.037 m2, z ID znakom 1736-858/0-0, št. stavbe 1391 in parc. št.  430/14 k.o. 1736 Brinje I, v izmeri 2.721 m2, z ID znakom 1736-430/14-0. V naravi predmet najema predstavlja dve etaži s skupno 191 parkirnimi mesti, pri čemer dostop v parkirno hišo z vozilom poteka preko v zimskem času ogrevane »rampe« z Gosarjeve ulice, preko pokritega in osvetljenega registrirnega mesta z zapornico in video nadzorom ter hitro tekočih drsnih vrat. Registracija za odpiranje zapornice se izvede preko magnetne kartice za abonente ali parkirnim listkom za občasne uporabnike. Izhod iz parkirne hiše z vozilom poteka praktično po isti poti in na enak način, le da morajo dnevni gosti preden zapustijo parkirno hišo parkirnino poravnati na blagajni v suterenu. Vhod v parkirno hišo za osebe je mogoč iz suterena Doma podiplomcev Ljubljana le preko stopnišča z magnetno kartico ali parkirnim listkom mimo blagajne parkirne hiše, ki je video nadzorovana. Izhod iz parkirne hiše za osebe je mogoč brez magnetne kartice ali parkirnega listka. V parkirno hišo zaradi opisanega sistema praktično nimajo dostopa osebe, ki v parkirni hiši nimajo parkiranih vozil.
Druge javne objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Predmet oddaje v najem so podzemne parkirne garaže oziroma parkirna mesta v garažnih hišah. 

PriponkaVelikost
PDF icon namera_z_obrazci_-garaze16.pdf4.21 MB
Druge javne objave

Namera o oddaji restavracije v študentskem domu - Dom na Litostrojski cesti

Predmet oddaje v najem je opremljena restavracija z vsem inventarjem v študentskem domu - Dom na Litostrojski cesti, ki se nahaja v poslovni stavbi na naslovu Litostrojska cesta 55, Ljubljana.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera3.04 MB
Druge javne objave

Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

Predmet oddaje v najem je stanovanje v večstanovanjski stavbi, uporabne površine dela stavbe v izmeri 33,00 m2 in površine dela stavbe v izmeri 38,90 m2, na naslovu Cankarjeva ulica 25, Radovljica, stavba št.  484, posamezni del stavbe št. 5, k.o. 2156 Radovljica, z ID znakom 2156-484-5, s pripadajočo kletno shrambo v izmeri 5,90 m2. 

PriponkaVelikost
Microsoft Office document icon Namera156 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji študentskih sob v najem za turistično bivanje

Predmet oddaje so ležišča v Študentskem domu Ljubljana (v nadaljevanju ŠDL), in sicer:

  • najmanj 84 ležišč v študentskem bloku na naslovu Ilirska 2, Ljubljana, k. o. 1737, št. stavbe 720 in
  • največ 100 ležišč v študentskem domu 14, na naslovu Svetčeva ulica 9, Ljubljana, k. o. 2679, št. stavbe 1297.
PriponkaVelikost
PDF icon Namera945.81 KB
PDF icon Zapisnik1018.44 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji študentskih sob v najem za turistično bivanje po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje so ležišča v Študentskem domu Ljubljana, in sicer: najmanj 84 ležišč v študentskem bloku na Ilirski 2 v Ljubljani, k.o. 1737, št. stavbe 720 in največ 100 ležišč v študentskem domu 14, na Svetčevi ulici 9 v Ljubljani, k.o. 2679, št. stavbe 1297.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera698 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela parcele v najem

Predmet oddaje je del parcele št. 89/1, k. o. 2679 Gradišče II (približno 12 m2) ob Škrabčevi ulici.

Del parcele se oddaja v najem za postavitev avtomata za točenje svežega mleka (mlekomat).

 

Veljavnost: 
četrtek, 16. Julij 2015 do torek, 28. Julij 2015
PriponkaVelikost
PDF icon Namera o oddaji dela parcele v najem600.37 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je plesna dvorana Poljane v stavbi št. 2010 stoječe na nepremičnini ID znak: 1727-132/8-0, parc. št. 132/8, k.o. 1727 – poljansko predmestje (ID 6114770). Plesna dvorana Poljane se nahaja v študentskem domu na naslovu Poljanska cesta  59, Ljubljana. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za nedoločen čas

PriponkaVelikost
PDF icon Namera33.31 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 1 stavbe št. 2042 stoječe na nepremičnini ID znak: 2636-1206/8-0, parc. št. 1206/8, k.o. 2636 – Bežigrad (ID 5951951) v izmeri 160,00 m2. Prostori se nahajajo v kleti študentskega doma na naslovu Topniška ulica 31, Ljubljana. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera33.66 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 2 stavbe št. 307 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-90/5-0, parc. št. 90/5, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 559927) v izmeri 84,00 m2, ki je namenjen kliniki, ambulanti za izvajanje zdravstvenih storitev za študente. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera33.51 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del št. 2 stavbe št. 244 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-60/0-0, parc. št. 60/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 2407922) v izmeri 230,66 m2 in del št. 2 stavbe št. 265 stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-61/0-0, parc. št. 61/0, k.o. 2679 – Gradišče II (ID 3583863) v izmeri 139,76 m2. Oba dela stavbe se oddajata kot celota in sta namenjena neinstitucionalnemu izobraževanju. 

PriponkaVelikost
PDF icon Namera34.26 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe št. 1206 stoječe na nepremičnini ID znak: 1736-457/5-0, parc. št. 457/5, k.o. 1736 – Brinje I (ID 4040460), kar v naravi predstavlja prostor v visokem pritličju v izmeri 12,30 m2 s priročnim skladiščem 1,81 m2, skupaj 14,11 m2, v študentskem domu C na naslovu Kardeljeva ploščad 14, Ljubljana. 

PriponkaVelikost
PDF icon Namera34.31 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji dela nepremičnine v najem po metodi neposredne pogodbe

Predmet oddaje je del stavbe stoječe na  nepremičnini ID znak: 1722-376/48-0, parc. št. 376/48, k.o. 1722 – Trnovsko predmestje (ID 1455421), kar v naravi predstavlja prostor v/na podstrehi in strehi stavbe v izmeri 7 m2 za potrebe izgradnje bazne postaje, skupaj z napeljavo potrebnih kablov in drugih instalacij. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje 15 let.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera33.6 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji

Predmet oddaje je del parcele št. 468/10, k.o. 1736 Brinje I in sicer del zemljišča v izmeri 30 m2. Pogodba o najemu dela nepremičnine se sklepa za nedoločen čas.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera233 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je stanovanje v izmeri 38,90 m2 na Cankarjevi ul. 25, Radovljica (k.o. 2156 – Radovljica, št. stavbe 484, del stavbe št. 5), s kletjo v izmeri 5,90 m2. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera, Radovljica170.89 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je garaža v garažni hiši v izmeri 11,64 m2 v stavbi v Ljubljani, Topniška ulica 29A (k.o. 2636 – Bežigrad, št. stavbe 3838, del stavbe št. 160). Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera, Bežigrad171.59 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je garažno mesto v izmeri 12,50 m2 na Štihovi ul. 7, Ljubljana (k.o. 2636 – Bežigrad, št. stavbe 3301, del stavbe št. 164). Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera170.85 KB
Druge javne objave

Namera o oddaji nepremičnine v najem

Predmet oddaje je del stavbe stoječe na nepremičnini ID znak: 2679-90/11-0, parc. št. 90/11, k.o. 2679 -GRADIŠČE (ID 1903513),
kar v naravi predstavlja prostor na podstrehi stavbe v izmeri 7 m2 za potrebe izgradnje bazne postaje, skupaj z napeljavo potrebnih kablov in drugih instalacij. Pogodba o najemu nepremičnine se sklepa za obdobje 15 let.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera500.26 KB
Druge javne objave

Rebalans letnega programa dela in finančnega načrta za leto 2013

PriponkaVelikost
PDF icon Program1.15 MB
Druge javne objave

Pravila o nastanitvi v javno zavod Študentski dom Ljubljana

PriponkaVelikost
PDF icon Pravila249.09 KB
Druge javne objave

Javno zbiranje ponudb za oddajo opremljene restavracije z vsem inventarjem v študentskem domu Litostroj na naslovu: Litostrojska 55, Ljubljana

Predmet oddaje v najem je opremljena restavracija z vsem inventarjem v študentskem domu Litostroj na naslovu Litostrojska 55, Ljubljana. Lastnik nepremičnine ID znak: 1739-19/2-0, parc.št. 19/2 k.o. 1739 - ZGORNJA ŠIŠKA (ID 587819) na kateri poslovna stavba stoji in v kateri se restavracija nahaja je Republika Slovenija, upravljalec pa je ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.

Skupna površina dela nepremičnine, ki se oddaja v najem, to je restavracije, znaša 371,82 m2 in sestoji iz jedilnice v izmeri 193,77 m2, kuhinje v izmeri 124,26 m2, sanitarij, namenjenih gostom v izmeri 14,34 m2, WC-ja z umivalnico v izmeri 20,77 m2, prostora za čistila v izmeri 6,53 m2 in shrambe v izmeri 12,15 m2.

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis282.43 KB
Package icon Obrazci1.19 MB
Druge javne objave

Namere za oddajo stvarnega premoženje v najem

Predmet oddaje v najem je opremljena restavracija z vsem inventarjem v študentskem domu Litostroj na naslovu Litostrojska 55, Ljubljana. Lastnik nepremičnine ID znak: 1739-19/2-0, parc.št. 19/2 k.o. 1739 - ZGORNJA ŠIŠKA (ID 587819) na kateri poslovna stavba stoji in v kateri se restavracija nahaja je Republika Slovenija, upravljalec pa je ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA.

PriponkaVelikost
PDF icon Namera113.47 KB
Druge javne objave

Javni razpis oddaja stvarnega premoženja v najem

PriponkaVelikost
PDF icon Javni razpis352.27 KB
Package icon Obrazci1.57 MB
Druge javne objave

Namera za oddajo stvarnega premoženja v najem

Druge javne objave

Razpis za počitniško delo

PriponkaVelikost
PDF icon Razpis141.94 KB