Študentski dom Ljubljana | Kontakt

Kontakt

Nahajate se tukaj

Študentski dom Ljubljana

Naslov: Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 242 1000
Telefaks: (01) 242 1010
Transakcijski račun: 01100-6000041151
Davčna številka: SI13258664
Splet: www.stud-dom-lj.si
E-naslov: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

Predsednik sveta zavoda
Žarko Bogunovič

Direktor
Tomaž Pečnik, univ. dipl. ekon.

Služba za odnose z javnostmi

telefon: (01) 242 1015, e-naslov: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

Študentski svet stanovalcev
predsednica - Sanja Mikac
e-naslov: sanja.mikac@ssvets.si

Svetovanje v zvezi z bivanjem
telefon: (01) 242 1015

Pomembnejše telefonske številke

Pisarna za študentske domove (sprejem, podaljšanje bivanja)
Poštni predal 99, 1001 Ljubljana
telefon: (01) 530 6027
telefon: (01) 530 6028
telefaks: (01) 530 6026

Pisarna Doma podiplomcev Ljubljana
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana
telefon: (01) 580 56 01
telefaks: (01) 2421010

Sprejemna pisarna - vse informacije za študente
telefon: (01) 242 1020 - vse v zvezi z vselitvami in izselitvami, preselitvami
telefon: (01) 242 1022 - vse v zvezi s plačili
telefon: (01) 242 1002 - vse v zvezi z napotnicami za študentsko delo
telefon: (01) 242 1015 - vse v zvezi z najemom sob pri zasebnikih

Vodja sektorja za za študentske zadeve
telefon: (01) 242 1012

Uprava - poslovne informacije
telefon: (01) 242 1005
telefaks: (01) 242 1010

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov
Janja Žlogar Piano
e-naslov: Janja.Zlogar.Piano@stud-dom-lj.si

Domovi
A - Kardeljeva ploščad 15
telefon: (01) 534 0751

B - Kardeljeva ploščad 13
telefon: (01) 568 3580

C - Kardeljeva ploščad 14
telefon: (01) 534 0049

D - Kardeljeva ploščad 12
telefon: (01) 568 3578

Topniška - Topniška 31
telefon: (01) 437 7207

AK - Vilharjeva 13
telefon: (01) 232 2174

Ilirska - Ilirska 2
telefon: (01) 231 4542

VŠZ - Zdravstvena pot 3
telefon: (01) 231 7194

ŠD/3 - Cesta v Mestni log 70
telefon: (01) 280 5770

ŠD/4 - Cesta v Mestni log 72
telefon: (01) 280 5772

Gerbičeva 59
telefon: (01) 283 2817

FDV - Kardeljeva ploščad 5
telefon: (01) 530 6000

Poljanska - Poljanska cesta 59
telefon: (01) 280 5700

Litostroj - Litostrojska cesta 55
telefon: (01) 513 6351

Dom podiplomcev - Gosarjeva 9
telefon: (01) 580 5600

Dežurni / intervencija
telefon: (01) 242 1000