Študentski dom Ljubljana | Kontakt

Kontakt

Nahajate se tukaj

Študentski dom Ljubljana

Naslov: Svetčeva 9, 1000 Ljubljana
Telefon: (01) 242 1000
Faks: (01) 242 1010
Transakcijski račun: 01100-6000041151
Davčna številka: SI13258664
Splet: www.stud-dom-lj.si
E-pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

Predsednik sveta zavoda
Žarko Bogunovič

v.d. direktorja
Igor Brlek, univ. dipl. fil

Služba za odnose z javnostmi

tel: 01-242-10-15, el. pošta: studentski.domovi@stud-dom-lj.si

Študentski svet stanovalcev
predsednik - Filip Drakovič
E-pošta: filip.drakovic@ssvets.si

Telefon v stiski za študente
tel.: 01 242-1015

Pomembnejše telefonske številke

Pisarna za Študentske domove (sprejem, podaljšanje bivanja)
Poštni predal 99, 1001 Ljubljana
tel.: (01) 530 6027
tel.: (01) 530 6028
faks: (01) 530 6026

Pisarna Doma podiplomcev Ljubljana
Gosarjeva 9, 1000 Ljubljana
tel.: (01) 580 56 01
fax.: (01) 2421010

Sprejemna pisarna - vse informacije za študente
tel.: (01) 242 1020 - vse v zvezi z vselitvami in izselitvami, preselitvami
tel.: (01) 242 1022 - vse v zvezi s plačili
tel.: (01) 242 1002 - vse v zvezi z napotnicami za študentsko delo
tel.: (01) 242 1260 – vse v zvezi z najemom sob pri zasebnikih

Vodja sektorja za za študentske zadeve
tel.: (01) 242 1012

Uprava - poslovne informacije
tel.: (01) 242 1005
faks: (01) 242 1010

Domovi
Rožna dolina h. c.
tel.: (01) 242 1000

A - Kardeljeva ploščad 15
tel.: (01) 534 0751

B - Kardeljeva ploščad 13
tel.: (01) 568 3580

C - Kardeljeva ploščad 14
tel.: (01) 534 0049

D - Kardeljeva ploščad 12
tel.: (01) 568 3578

Topniška - Topniška 31
tel.: (01) 437 7207

AK - Vilharjeva 13
tel.: (01) 232 2174

Ilirska - Ilirska 2
tel.: (01) 231 4542

VŠZ - Poljanska 26/b
tel.: (01) 231 7194

Dom ŠD/3 - Cesta v Mestni log 70
tel.: (01) 280 5770

Dom ŠD/4 - Cesta v Mestni log 72
tel.: (01) 280 5772

Gerbičeva 59 - Stara
tel.: (01) 283 2817

Dom FDV- - Kardeljeva ploščad 5
tel.: (01) 530 6000

Dom na Poljanski cesti - Poljanska cesta 59
tel.: (01) 280 5700

Dom na Litostrojski cesti - Litostrojska cesta 55
tel.: (01) 513 6351

Dom podiplomcev Ljubljana - Gosarjeva 9
tel.: (01) 580 5600

Dežurni / intervencija
tel.: (01) 242 1000