Skip to main content

CALL FOR APPLICATIONS for subsidised accommodation for higher education programme students with the status of persons under international protection for the academic year 2020/2021

Students shall submit the aforementioned application by 17 August 2020.

 

Vsebina razpisa

I. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z mednarodno zaščito za subvencionirano bivanje II. Dodeljevanje subvencije III. Prošnja za sprejem IV. Obveščanje študentov V. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito v posameznih visokošolskih središčih VI. Naslovi pisarn za študentske domove

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem vložijo študenti s statusom osebe z mednarodno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu >Prošnja za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2020/2021<. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem študent lahko odda kadarkoli med študijskim letom.

Prošnjo za podaljšanje študent lahko odda najkasneje do 17. avgusta 2020.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Razpis in obrazec

Accessibility(CTRL+F2)
color contrast
text size
highlighting content
zoom in