Skip to main content

Javno zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev komunikacijskega objekta

Rok za prejem ponudb je 3. 8. 2021 do 10. ure. Javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu najemodajalca dne 3. 8. 2021 ob 10.15 uri.

Študentski dom Ljubljana v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18; v nadaljevanju: zakon) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18; v nadaljevanju: uredba) objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo prostora za postavitev komunikacijskega objekta. Predmet oddaje v najem je del nepremičnine, ki se nahaja v stavbi št. 1297 k.o. 2679 Gradišče II, na parceli št. 90/11 k.o. 2679 Gradišče II.

Dodatna vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi lahko posredujete na elektronski naslov: polona.klenovsek@stud-dom-lj.si ali na tel. št.: 01 242 1006 ali spela.hawlina@stud-dom-lj.si ali na tel. št. 01 242 1250.

Rok za prejem ponudb je 3. 8. 2021 do 10. ure.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava