Skip to main content

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/21

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov RS, prijava možna do 15. 10. 2020.

Objavljen je javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2020/21.

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja se odda na obrazcu priloženemu razpisu. Prošnja mora biti oddana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Na obrazcu je treba obvezno navesti naslov v Republiki Sloveniji za dostavo pošte po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

VSEBINA RAZPISA:

I.Pogoji in merila za bivanje.
II.Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja.
III.Prošnja za sprejem, prošnja za podaljšanje bivanja, naslov in rok za oddajo ter priloge.
IV.Obveščanje študentov.

NASLOV IN ROK ZA ODDAJO VLOG:

Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do četrtka, 15. oktobra 2020, na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

z označbo "NE ODPIRAJ - VLOGA ZA SPREJEM/PODALJŠANJE BIVANJA V ŠDL-DPL".

VELJAVNOST:
Od 15. 7. 2020 do 15. 10. 2020.

DODATNE INFORMACIJE IN POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU PRIJAVE:

Za dodatne informacije glede navedenega razpisa je na razpolago Sprejemna pisarna Doma podiplomcev na telefonski številki (01) 580 5601 v času uradnih (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu kaja.manndic@stud-dom-lj.si.

Vsebina razpisa dostopna tukaj

Obrazci:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava