Skip to main content

Dodatne izjeme v Odloku: študenti, ki opravljajo izpite in seminarje na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih

Dodatne izjeme

Spoštovane stanovalke in stanovalci ŠDL,

Vlada Republike Slovenije je dne 11. 2. 2021 v Uradnem listu RS, št. 20, objavila »Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih« (v nadaljevanju: Odlok).

Z Odlokom se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 začasno prepoveduje zbiranje ljudi v študentskih domovih, razen v primeru študentov, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu, študentskih družin, študentov tujcev in gostujočih profesorjev, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča ter študentov, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk (5. točka 1. člena).

Odlok je razširil nabor izjem študentov, ki se kljub zaprtju lahko vrnejo v študentske domove, in sicer za tiste študente, ki opravljajo izpite oziroma seminarje na univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Kar pomeni, da se predhodno omenjene študijske obveznosti izvajajo s fizično prisotnostjo študenta na fakulteti (opravljanje študijskih obveznosti na daljavo, ne pomeni izpolnjevanje pogoja izjem).

Stanovalci, ki sodite med navedene izjeme in se boste vrnili v študentski dom, ste dolžni predhodno izpolniti Izjavo stanovalca za zajezitev širjenja COVID-19 (februar 2021) in Izjavo stanovalca o izpolnitvi pogoja izjem in ju s priloženim obveznim dokazilom visokošolskega zavoda o obstoju izpolnjevanja pogoja pred vrnitvijo posredovati na e-naslov: izjeme@stud-dom-lj.si.

Izpolnjeni izjavi in ustrezno dokazilo so pogoj za vrnitev v ŠDL.

Dodatne informacije v zvezi z Odlokom in bivanjem v ŠDL so vam na voljo na telefonski številki 051/362-995, v času rednih uradnih ur ter izjemoma tudi v soboto, 13. 2. 2021, od 9.00 do 12.00 ure.

Odlok se začne uporabljati 15. februarja 2021 in velja do 19. februarja 2021.

Stanovalci ste v času bivanja dolžni v celoti spoštovati Izredna navodila bivanja v Študentskem domu Ljubljana za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

O vseh spremembah in novostih boste sproti obveščeni preko aplikacije MojŠtudent in preko objav na naši spletni strani.

V želji, da še naprej ostanete zdravi, vas lepo pozdravljamo.

Priloga:

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava