Skip to main content

Vlada RS podaljšuje veljavnost odloka o prepovedi zbiranja

Skupine izjem ostajajo nespremenjene

Spoštovane stanovalke in stanovalci ŠDL,

Vlada RS je dne 18. 2. 2021 v Uradnem listu RS, št. 25, objavila »Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih« (v nadaljevanju: Odlok), s katerim študentski domovi ostajajo zaprti, razen za v nadaljevanju navedene skupine izjem:

  • študente, ki imajo stalno prebivališče v študentskem domu,
  • študentske družine,
  • študente tujce in gostujoče profesorje, ki jim je zaradi trenutnih varnostnih razmer onemogočena vrnitev v kraj stalnega bivališča,
  • študente, ki opravljajo za državo pomembne naloge,
  • študente, ki opravljajo izpite, seminarje, laboratorijske vaje in individualni pouk, kar pomeni, da se omenjene študijske obveznosti izvajajo s fizično prisotnostjo študenta na fakulteti (opravljanje študijskih obveznosti na daljavo, ne pomeni izpolnjevanje pogoja izjem).

Odlok velja do 26. februarja 2021.

Stanovalci, ki sodite med navedene izjeme in se boste vrnili v študentski dom, ste dolžni predhodno izpolniti Izjavo stanovalca za zajezitev širjenja COVID-19 (februar 2021) in Izjavo stanovalca o izpolnitvi pogoja izjem (februar 2021) in ju s priloženim obveznim dokazilom visokošolskega zavoda ali druge pristojne institucije o obstoju izpolnjevanja pogoja pred vrnitvijo posredovati na e-naslov: izjeme@stud-dom-lj.si.

Izpolnjeni izjavi in ustrezno dokazilo so pogoj za vrnitev v ŠDL.

Stanovalci ste v času bivanja dolžni v celoti spoštovati Izredna navodila bivanja v Študentskem domu Ljubljana za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, ki smo jih nekoliko posodobili in druge ukrepe ter navodila pristojnih institucij. 

Dodatne informacije v zvezi z Odlokom in bivanjem v ŠDL so vam na voljo na telefonski številki 051/362-995 v času uradnih ur sprejemne pisarne.

O vseh spremembah in novostih boste sproti obveščeni preko aplikacije MojŠtudent in preko objav na naši spletni strani.

V želji, da še naprej ostanete zdravi, vas lepo pozdravljamo.

Uprava ŠDL

Ljubljana, 19. 2. 2021

Prilogi:

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava