Skip to main content

Bivanje v ŠDL

Ne najdete odgovora?Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  
 • Ali lahko zamenjam sobo znotraj ŠDL?

  Sobo lahko zamenjate kadarkoli med letom. Preselitve so omejene le med rednimi letnimi vselitvami oziroma v času drugih delovnih prioritet, kar ŠDL objavi na spletni strani. Za informacije o prostih ležiščih pokličite v Sprejemno pisarno v času uradnih ur (Kontakti in uradne ure).

 • Kako opravim preselitev?

  Po tem ko ste se v Sprejemni pisarni pozanimali o prostih ležiščih in smo vam želeno ležišče tudi rezervirali, najprej pospravite in počistite sobo (oz. apartma), nato pokličete oskrbnika, da pregleda vašo sobo in vam podpiše zapisnik, ki dokazuje, da ste mu vrnili vse, kar ste si v domu sposodili in predali ključe. Skupaj z zapisnikom, podpisanim s strani oskrbnika, se oglasite v Sprejemni pisarni, kjer vas bomo preselili in vam izdali dokumentacijo za prevzem nove sobe.

  Strošek postopka preselitve je objavljen v Ceniku materiala in storitev Sektorja za študentske zadeve

 • Kako zaprosim za bivanje v tihem domu?

  Za bivanje v tihem domu vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spleteni strani) osebno v Sprejemni pisarni ali na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si. Glede na datum oddane vloge boste uvrščeni na čakalno listo za tihi dom. Naenkrat ste lahko samo na eni listi za tihi dom. Tihi domovi so: Dom 1, Dom 5, Dom 6 in Dom 12 v Rožni dolini ter stanovanjska enota na Rimski.

 • Kako zaprosim za enoposteljno sobo in katere pogoje moram izpolnjevati za to?

  Za enoposteljno sobo morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da ste stanovalec zavoda;
  • da ste najmanj v 3. letniku študija;
  • da vam nikoli ni bil izrečen ukrep zaradi kršitve Domskega reda.

  Če pogoje izpolnjujete, vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spleteni strani). Podpisano vlogo oddate osebno v Sprejemni pisarni ali pa jo pošljete na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si. Naenkrat ste lahko na čakalni listi le za enega od domov, v katerih se nahajajo enoposteljne sobe. Izbirate lahko med domovi 1, 7, 11, 12 v Rožni dolini, domovoma FDV in Akademski Kolegij za Bežigradom, domom Litostroj v Šiški, domom Gerbičeva 59 na Viču in stanovanjsko enoto na Rimski v  centru mesta.

 • Kako se izselim iz doma?

  Najprej pospravite in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v kakšni namestitveni enoti bivate). Nato z oskrbnikom vašega doma opravite primopredajo sobe in se v času uradnih ur s podpisanim primopredajnim zapisnikom oglasite v Sprejemni pisarni v Rožni dolini, kjer zaključite še administrativni del izselitve. Postopek izselitve vedno zaključite v Sprejemni pisarni v času uradnih ur (Kontakti in uradne ure).

 • Kako je s prijavo/odjavo začasnega prebivališča?

  Na dan podpisa nastanitvene pogodbe ŠDL prijavi vaše začasno prebivališče na Upravno enoto Ljubljana (UE). Potrdilo o začasnem prebivališču velja dve leti oziroma do izselitve. Dokler ste naš stanovalec in vse do vaše izselitve iz ŠDL, vam obnavljamo prijavo začasnega prebivališča. Potrdilo o začasnem prebivališču lahko ob predložitvi osebnega dokumenta prevzamete na katerikoli Upravni enoti v Sloveniji. Ob izselitvi vam začasno prebivališče odjavimo.

 • Kaj naredim, če grem na študijsko izmenjavo/prakso?

  V primeru študijske odsotnosti ali prakse zunaj kraja študija, ob pogoju, da odsotnost traja več kot dva meseca, in da ste o nastanku navedenih okoliščin pravočasno obvestili Sprejemno pisarno, imate pravico do sklenitve »sporazuma o začasni izselitvi in mirovanju pravice do subvencioniranega bivanja«. Izselitev lahko opravite najhitreje 10 (deset) dni pred začetkom odsotnosti.

 • Kakšen je postopek začasne izselitve zaradi odhoda na študijsko izmenjavo/prakso?

  Pred odhodom na izmenjavo se izselite (največ 10 dni pred začetkom študijskih obveznosti v tujini), tako kot bi to storili za stalno: počistite in pospravite sobo (oz. apartma), nato pokličete oskrbnika, da pregleda vašo sobo in vam podpiše zapisnik, ki dokazuje, da ste mu vrnili vse, kar ste si v domu sposodili in mu predali ključe, v nadaljevanju se z zapisnikom oglasite v Sprejemni pisarni. S seboj prinesete še kratko prošnjo za podpis sporazuma o začasni izselitvi in mirovanju pravice do bivanja ter dokazilo o izmenjavi (learning agreement ali drugo verodostojno listino).

 • Kako se ponovno vselim v dom po prihodu s študijske izmenjave/prakse?

  Ob sklenitvi sporazuma vam pravica do bivanja miruje za čas, naveden v sporazumu o začasni izselitvi in mirovanju pravice. Najpozneje v roku 3 (treh) dni od poteka časa, določenega v sporazumu o začasni izselitvi in mirovanju pravice, ste se dolžni ponovno vseliti, sicer se šteje, da ste odstopil od nastanitvene pogodbe. Ko se vrnete z izmenjave, se oglasite v Sprejemni pisarni, kjer si boste izbrali eno od razpoložljivih prostih ležišč.

 • Ali imajo stanovalci v sobah dostop do interneta?

  Vsi stanovalci imajo dostop do žičnega interneta. V vseh domovih, razen Doma Akademski kolegij, je omogočen tudi brezžični (Wi-Fi) internet. V primeru težav z dostopom do interneta se obrnite na administratorja v vašem domu.

Opozorilo

Pravila bivanja, ki so zapisana v Domskem redu, so rezultat sodelovanja uprave in predstavnikov stanovalcev doma (stanovalce zastopa Študentski svet stanovalcev). Namen Domskega reda je zagotavljanje bivalnih in študijskih pogojev, da lahko študentje nemoteno bivajo in opravljajo študijske obveznosti, zaposleni v domu pa lahko skrbijo za vzdrževanje bivalnih pogojev za študente.

Navedene pravila bivanja se lahko v primeru izrednih okoliščin začasno spremenijo, če to narekujejo okoliščine, kot so na primer naravne nesreče, epidemije ali drugi razlogi, ki bi vplivali na varnost naših stanovalcev!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava