Skip to main content

Prednostna lista

Prednostna lista, 13. 9. 2022

Prednostna lista za študijsko leto 2022/2023 z dne 13. 9. 2022

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, p.p. 99, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023 prednostno listo, z dne 13. 9. 2022 za bivanje v javnem študentskem domu, zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih s subvencijo. Prednostna lista razvršča študente glede na doseženo število točk, ki že izpolnjujejo vse pogoje za subvencionirano bivanje.   

Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ evidentiranih 3.696 prošenj za sprejem za študijsko leto 2022/2023 na dan 13. 9. 2022.

Na prednostno listo z dne 13. 9. 2022 se je uvrstilo skupaj 2.218 študentov.  

Pisarna za študentske domove ima v obravnavi še 1.359 prošenj za sprejem, ki še niso rešene.  

Na vselitev bodo napoteni študenti, ki izpolnjuje vse pogoje glede na število točk in število prostih mest v študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami. Študenti, ki bodo na vrsti za vselitev, bodo prejeli Obvestilo o napotitvi na vselitev preko portala eVŠ.   

Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 20. 9. 2022.

Prednostne liste:
•     ŠDL, moški 
•     ŠDL, ženske 
•     Zasebniki 
•     DSD Novo Mesto 
•     DD Kranj 
•     DD Vič 
•     DD Ivana Cankarja 
•     ZSD Finance 
•     ZDS JFG 
•     ZSD Vincencij 
•     ZSD Zarja 
•     ZSD Uršulinski zavod 
 

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava