Skip to main content

Prednostna lista

Prednostna lista, 4. 10. 2022

Prednostna lista za študijsko leto 2022/2023 z dne 4. 10. 2022

Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9 / Dom VI, p.p. 99, 1001 Ljubljana, objavlja na podlagi Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023 prednostno listo, z dne 4. 10. 2022 za bivanje v javnem študentskem domu, zasebnih študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih s subvencijo. Prednostna lista razvršča študente glede na doseženo število točk, ki že izpolnjujejo vse pogoje za subvencionirano bivanje.  

Za visokošolsko središče v Ljubljani je na spletnem portalu eVŠ evidentiranih 3.780 prošenj za sprejem za študijsko leto 2022/2023 na dan 4. 10. 2022.

Na prednostno listo z dne 4. 10. 2022 se je uvrstilo skupaj 1.961 študentov.  

Pisarna za študentske domove ima v obravnavi 438 prošenj za sprejem, ki še niso rešene. 

Na vselitev bodo napoteni študenti, ki izpolnjuje vse pogoje glede na število točk in število prostih mest v študentskem domu. Prednost imajo študenti z več točkami. Študenti, ki bodo na vrsti za vselitev, bodo prejeli Obvestilo o napotitvi na vselitev preko portala eVŠ.  

Naslednja prednostna lista bo objavljena v torek, dne 11. 10. 2022.

Prednostne liste:

•     ŠDL, moški

•     ŠDL, ženske

•     Zasebniki

•     DSD Novo Mesto

•     DD Kranj

•     DD Vič

•     DD Ivana Cankarja

•     ZSD Finance

•     ZDS JFG

•     ZSD Vincencij

•     ZSD Zarja

 

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava