Skip to main content

Napoteni na vselitev v ŠDL in k zasebnikom

Navodilo za vselitev v ŠDL

Draga študentka, dragi študent!

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za subvencionirano bivanje ste s strani Pisarne za Študentske domove preko spletnega portala eVŠ prejeli Obvestilo o napotitvi na vselitev. Na vselitev se lahko zglasite ob dnevu in uri, ki je naveden v tabeli "Napoteni na vselitev po prednostni listi" (poiščite se po številki vaše prošnje).

Vselitve potekajo v Sprejemni pisarni v Rožni dolini na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana.

S seboj prinesite:

 • obvestilo o napotitvi (tiskano ali naloženo na vaš mobilni telefon), 
 • osebni dokument, 
 • izjavo poroka, ki mora biti izpolnjena skladno z naslednjimi navodili: če je porok zaposlen, izjavo potrdi porokov delodajalec oz. ji, v kolikor je oddana elektronsko, priložite digitalno podpisano potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če je porok upokojenec, izjavi priložite fotokopijo Kartice upokojenca; če je porok kmetovalec ali samostojni podjetnik, izjavi priložite fotokopijo Obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti.

Izjavo poroka oddate na enega od sledečih načinov:

 • e-izjavo poroka je mogoče podpisati z digitalnim kvalificiranim potrdilom in oddati preko varnega elektronskega predala VEP, do katerega dostopate preko naslednje povezave: https://www.vep.si/forms/e-forms/sdl/187. E-izjavi priložite zahtevano prilogo. Potrdilo delodajalca o zaposlitvi mora biti podpisano digitalno in biti original, ne scan ali kopija. Obrazec potrdila najdete tukaj.
 • izjavo lahko predložite v obliki fizičnega obrazca, ki ga natisnite in izpolnjenega skupaj z morebitno prilogo prinesete v sprejemno pisarno. Podpis poroka mora biti original in ne scan ali kopija. Do obrazca dostopate na tej povezavi.

Izjavo poroka morate dostaviti najkasneje v roku 8 dni od vselitve.

Postopek vselitve:

 • podpis nastanitvene pogodbe v sprejemni pisarni, 
 • prevzem sobe pri oskrbniku doma, pri katerem boste prevzeli tudi posteljnino, 
 • za prvo stanarino boste bremenjeni ob podpisu pogodbe, plačali pa jo boste na podlagi naknadno dostavljene položnice.  

V kolikor se postopka vselitve ne morete udeležiti:
Če se v roku, navedenem v tem obvestilu, ne boste zglasili na vselitev, vam kasnejše vselitve ne moremo zagotoviti. V primeru upravičenih in dokazljivih razlogov, zaradi katerih se v navedenem roku ne more vseliti, morate o tem pisno obvestiti Sprejemno pisarno na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si.

Vsi seznami napotenih na vselitev

Navodila za podpis pogodb za subvencionirano bivanje pri zasebnikih

Draga študentka, dragi študent!

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za subvencionirano bivanje ste s strani Pisarne za Študentske domove preko spletnega portala eVŠ prejeli »Napotnico za podpis pogodbe za bivanje študentov/študentk pri zasebnih najemodajalcih za študijsko leti 2023/2024«.

Vsi, ki ste navedeni na spodnjem seznamu (poiščite se po številki vaše prošnje) se lahko na datum in ob uri zapisani na seznamu, oglasite na podpis pogodbe.

Vselitve potekajo v Pisarni za zasebnike, druga vrata na vhodu na upravo ŠDL, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana.

S seboj prinesite:

 • Napotnico za podpis pogodbe za bivanje študentov/študentk pri zasebnih najemodajalcih za študijsko leto 2023/2024 (tiskano ali naloženo na vaš mobilni telefon), 
 • osebni dokument, 
 • izjavo poroka, ki mora biti izpolnjena skladno z naslednjimi navodili: če je porok zaposlen, izjavo potrdi porokov delodajalec oz. ji, v kolikor je oddana elektronsko, priložite digitalno podpisano potrdilo delodajalca o zaposlitvi; če je porok upokojenec, izjavi priložite fotokopijo Kartice upokojenca; če je porok kmetovalec, izjavi priložite potrdilo o katastrskem dohodku; če je porok samostojni podjetnik, izjavi priložite fotokopijo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto.

Izjavo poroka oddate na enega od sledečih načinov:

 • e-izjavo poroka je mogoče podpisati z digitalnim kvalificiranim potrdilom in oddati preko varnega elektronskega predala VEP, do katerega dostopate preko naslednje povezave: https://www.vep.si/forms/e-forms/sdl/187. E-izjavi priložite zahtevano prilogo. Potrdilo delodajalca o zaposlitvi mora biti podpisano digitalno in biti original, ne scan ali kopija. Obrazec potrdila najdete tukaj.
 • izjavo lahko predložite v obliki fizičnega obrazca, ki ga natisnitein izpolnjenega skupaj z morebitno prilogo prinesete v sprejemno pisarno. Do obrazca dostopate na tej povezavi.

Izjavo poroka morate dostaviti najkasneje v roku 8 dni od vselitve.

Postopek podpisa:

 • Podpis nastanitvene pogodbe se sklene v pisarni za zasebnike na upravi ŠDL, 
 • študent mora, v kolikor najemodajalec še ni deponiral podpisa za njegovo pogodbo, s seboj pripeljati na podpis svojega najemodajalca, pri katerem bo bival v študijskem letu 2023/24. Pred tem naj študent preveri ali ima najemodajalec odločbo, na podlagi katere lahko študent pri njemu uveljavlja subvencijo.
 • Najemodajalec mora imeti s seboj osebni dokument.

V kolikor se postopka podpisa pogodbe ne morete udeležiti: če se v roku, navedenem v tem obvestilu, ne boste zglasili na podpis pogodbe, vam kasnejšega podpisa ne moremo zagotoviti. V primeru upravičenih in dokazljivih razlogov, zaradi katerih se v navedenem roku ne more vseliti, morate o tem pisno obvestiti Pisarno za zasebnike na elektronski naslov zasebniki@stud-dom-lj.si.

Način plačevanja stanarine po sklenitvi pogodbe:

 • Študent uveljavlja subvencijo za bivanje od meseca v katerem je sklenil pogodbo za subvencionirano bivanje pri zasebniku. Študent v tekočem mesecu prejme račun stanarine zmanjšan za znesek subvencije in račun v tekočem mesecu poravna. ŠDL doda znesek subvencije in odvede davek ter stroške administracije ter nato praviloma 5. v naslednjem mesecu znesek stanarine nakaže na račun najemodajalca.
 • V primeru, da je pogodba sklenjena po 10. v mesecu, bo študent prejel dve položnici v začetku naslednjega meseca, najemodajalec pa bo potem oba zneska za stanarino prejel mesec kasneje.

Obvestilo za vse, ki podaljšujete bivanje pri zasebniku:

 • V kolikor je vaša izjava poroka iz študijskega leta 2022/2023 še veljavna, vam ni treba prinesti nove izjave poroka.

Napoteni na podpis pogodbe za subvencionirano bivanje pri zasebnikih

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava