Skip to main content

Napoteni na vselitev

Navodilo za vselitev v ŠDL

Draga študentka, dragi študent!

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za subvencionirano bivanje ste s strani Pisarne za Študentske domove preko spletnega portala eVŠ prejeli Obvestilo o napotitvi na vselitev. Na vselitev se lahko zglasite ob dnevu in uri, ki je naveden v tabeli "Napoteni na vselitev po I prednostni listi od 19. do 23. 9. 2022" (poiščite se po številki vaše prošnje).

Vselitve potekajo v Sprejemni pisarni v Rožni dolini na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana.

S seboj prinesite:

  • obvestilo o napotitvi (tiskano ali naloženo na vaš mobilni telefon), 
  • osebni dokument, 
  • overjeno izjavo poroka (obrazec natisnite tukaj in ga izpolnite skladno z naslednjimi navodili: če je porok zaposlen, izjavo potrdi porokov delodajalec; če je porok upokojenec, priložite fotokopijo Kartice upokojenca; če je porok kmetovalec, priložite potrdilo o katastrskem dohodku; če je porok samostojni podjetnik, priložite fotokopijo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto.
    Izjave morajo biti opremljene z overjenim podpisom poroka (overitev podpisa lahko opravite na upravni enoti ali pri notarju). Izjavo poroka morate dostavite najkasneje v roku 8 dni od vselitve.

Postopek vselitve:

  • podpis nastanitvene pogodbe v sprejemni pisarni, 
  • prevzem sobe pri oskrbniku doma, pri katerem boste prevzeli tudi posteljnino, 
  • za prvo stanarino boste bremenjeni ob podpisu pogodbe, plačali pa jo boste na podlagi naknadno dostavljene položnice.  

V kolikor se postopka vselitve ne morete udeležiti:
Če se v roku, navedenem v tem obvestilu, ne boste zglasili na vselitev, vam kasnejše vselitve ne moremo zagotoviti. V primeru upravičenih in dokazljivih razlogov, zaradi katerih se v navedenem roku ne more vseliti, morate o tem pisno obvestiti Sprejemno pisarno na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava