Skip to main content

Napoteni na vselitev v ŠDL in k zasebnikom

Navodilo za vselitev v ŠDL

Draga študentka, dragi študent!

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za subvencionirano bivanje ste s strani Pisarne za Študentske domove preko spletnega portala eVŠ prejeli Obvestilo o napotitvi na vselitev. Na vselitev se lahko zglasite ob dnevu in uri, ki je naveden v tabeli "Napoteni na vselitev po prednostni listi" (poiščite se po številki vaše prošnje).

Vselitve potekajo v Sprejemni pisarni v Rožni dolini na naslovu Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana.

S seboj prinesite:

 • obvestilo o napotitvi (tiskano ali naloženo na vaš mobilni telefon), 
 • osebni dokument, 
 • overjeno izjavo poroka (obrazec natisnite tukaj in ga izpolnite skladno z naslednjimi navodili: če je porok zaposlen, izjavo potrdi porokov delodajalec; če je porok upokojenec, priložite fotokopijo Kartice upokojenca; če je porok kmetovalec, priložite potrdilo o katastrskem dohodku; če je porok samostojni podjetnik, priložite fotokopijo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto.
  Izjave morajo biti opremljene z overjenim podpisom poroka (overitev podpisa lahko opravite na upravni enoti ali pri notarju). Izjavo poroka morate dostavite najkasneje v roku 8 dni od vselitve.

Postopek vselitve:

 • podpis nastanitvene pogodbe v sprejemni pisarni, 
 • prevzem sobe pri oskrbniku doma, pri katerem boste prevzeli tudi posteljnino, 
 • za prvo stanarino boste bremenjeni ob podpisu pogodbe, plačali pa jo boste na podlagi naknadno dostavljene položnice.  

V kolikor se postopka vselitve ne morete udeležiti:
Če se v roku, navedenem v tem obvestilu, ne boste zglasili na vselitev, vam kasnejše vselitve ne moremo zagotoviti. V primeru upravičenih in dokazljivih razlogov, zaradi katerih se v navedenem roku ne more vseliti, morate o tem pisno obvestiti Sprejemno pisarno na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si.

Vsi seznami napotenih na vselitev

Navodila za podpis pogodb za subvencionirano bivanje pri zasebnikih

Draga študentka, dragi študent!

Na podlagi izpolnjevanja pogojev za subvencionirano bivanje ste s strani Pisarne za Študentske domove preko spletnega portala eVŠ prejeli »Napotnico za podpis pogodbe za bivanje študentov/študentk pri zasebnih najemodajalcih za študijsko leti 2022/2023«.

Vsi, ki ste navedeni na spodnjem seznamu (poiščite se po številki vaše prošnje) se lahko na datum in ob uri zapisani na seznamu, oglasite na podpis pogodbe.

Vselitve potekajo v Pisarni za zasebnike, druga vrata na vhodu na upravo ŠDL, Svetčeva 9, 1000 Ljubljana.

S seboj prinesite:

 • Napotnico za podpis pogodbe za bivanje študentov/študentk pri zasebnih najemodajalcih za študijsko leti 222/2023 (tiskano ali naloženo na vaš mobilni telefon), 
 • osebni dokument, 
 • overjeno izjavo poroka (obrazec natisnite tukaj in ga izpolnite skladno z naslednjimi navodili: če je porok zaposlen, izjavo potrdi porokov delodajalec; če je porok upokojenec, priložite fotokopijo Kartice upokojenca; če je porok kmetovalec, priložite potrdilo o katastrskem dohodku; če je porok samostojni podjetnik, priložite fotokopijo Davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti za preteklo leto.
  Izjave morajo biti opremljene z overjenim podpisom poroka (overitev podpisa lahko opravite na upravni enoti ali pri notarju). Izjavo poroka morate dostavite najkasneje v roku 8 dni od vselitve.

Postopek podpisa:

 • Podpis nastanitvene pogodbe se sklene v pisarni za zasebnike na upravi ŠDL, 
 • študent mora, v kolikor najemodajalec še ni deponiral podpisa za njegovo pogodbo, s seboj pripeljati na podpis svojega najemodajalca, pri katerem bo bival v študijskem letu 2022/23. Pred tem naj študent preveri ali ima najemodajalec odločbo, na podlagi katere lahko študent pri njemu uveljavlja subvencijo.
 • Najemodajalec mora imeti s seboj osebni dokument.
 • V kolikor se postopka podpisa pogodbe ne morete udeležiti:
  Če se v roku, navedenem v tem obvestilu, ne boste zglasili na podpis pogodbe, vam kasnejšega podpisa ne moremo zagotoviti. V primeru upravičenih in dokazljivih razlogov, zaradi katerih se v navedenem roku ne more vseliti, morate o tem pisno obvestiti Pisarno za zasebnike na elektronski naslov  Igor.Brlek@stud-dom-lj.si.

Način plačevanja stanarine po sklenitvi pogodbe:

 • Študent uveljavlja subvencijo za bivanje od meseca v katerem je sklenil pogodbo za subvencionirano bivanje pri zasebniku. Študent v tekočem mesecu prejme račun stanarine zmanjšan za znesek subvencije in račun v tekočem mesecu poravna. ŠDL doda znesek subvencije in odvede davek ter stroške administracije ter nato praviloma 5. v naslednjem mesecu znesek stanarine nakaže na račun najemodajalca.
 • V primeru, da je pogodba sklenjena po 10. v mesecu, bo študent prejel dve položnici v začetku naslednjega meseca, najemodajalec pa bo potem oba zneska za stanarino prejel mesec kasneje.

Obvestilo za vse, ki podaljšujete bivanje pri zasebniku:

 • V kolikor je vaša izjava poroka iz študijskega leta 2021/2022 še veljavna, vam ni treba prinesti nove izjave poroka.

Napoteni na podpis pogodbe za subvencionirano bivanje pri zasebnikih

 NAPOTENI NA PODPIS POGODBE ZA BIVANJE PRI ZASEBNIKU NA DATUM 18. 1. 2023

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava