Skip to main content

ŠDL svetovanje

Svetovalna služba

Kontakt: Saša Jakin, (01) 242 1039, sasa.jakin@stud-dom-lj.si 

Lokacija: Svetčeva 9, Stavba uprave – pritličje

Kako si, je eden izmed najbolj pogostih stavkov, ki si jih izmenjamo. Iz navade odgovorimo, da dobro. Pa si res dobro? Kako se počutiš? Te tarejo skrbi, ki jih nenehno premlevaš? Težko zaspiš? Se v družbi težko sprostiš? Ali pred izpitom doživljaš neprijetne telesne občutke?

Stiske, dvomi, vprašanja so del našega vsakdanjika, ko iščemo osebno pot, ustvarjamo prijateljske in partnerske vezi, izpolnjujemo študijske obveznosti, gradimo karierno pot in se osamosvajamo od družine. 

V svetovalni službi se lahko oglasiš z majhno ali veliko stisko, spregovoriš lahko o čemerkoli, skupaj bomo razmišljali o mislih, čustvih in vedenju ter poiskali ustrezno soočenje s težavo. Pridi in poišči oporo! 

Mediacija

Kontakt: Igor Brlek, mediacija@stud-dom-lj.si.

Lokacija: Svetčeva 9, Stavba uprave – pritličje

V ŠDL nudimo možnost mirnega in sporazumnega razreševanja sporov in konfliktov.

Mediacija je možna tako med stanovalci, med zaposlenimi ali med stanovalci in zaposlenimi.

Pobudo za mediacijo lahko posreduje kdorkoli, tako osebe, ki so same vpletene v nesporazum kot tudi tretje osebe, ki so nesporazum zaznale in želijo pomagati osebam, ki same nesporazuma niso »zmožne« rešiti same.

Pobudo za mediacijo lahko podate ustno v pisarni Igorja Brleka (druga vrata na vhodu na upravo) ali pa po elektronski pošti mediacija@stud-dom-lj.si.

Mediacija je za stanovalce in zaposlene v ŠDL brezplačna.

Kaj je mediacija?

Mediacija ali posredovanje v sporu je proces, ki ga usmerja mediator in v katerega se sprti strani, ki imata določeno sporno področje ali vprašanje, vključita prostovoljno z namenom iskanja rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe strani. Prednost mediacije je v učinkovitosti, nizkih stroških, visoki stopnji uspešnosti in obojestranski sprejemljivosti rešitve. Poleg formalne pa je zelo koristna tudi neformalna mediacija, ki je uporabna tako v osebnih odnosih kot tudi na delovnem mestu.

Mediator - oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije - pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, želje in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje.

Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje možnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

Postopek vkjučitve v mediacijo

Če se želite vključiti v proces mediacije, da bi ob pomoči usposobljenega mediatorja hitreje in uspešneje razrešili določene konflikte ali nerazrešena vprašanja z določeno osebo ali pa želite izvedeti več o konkretnem poteku mediacije pri nas pošljite email na mediacija@stud-dom-lj.si
Glede sodelovanja na mediaciji se lahko z drugo stranjo dogovorite sami, ali pa na vašo željo drugo stran povabimo s strani mediatorja.

Pravila mediacije:

Mediacija  postopek reševanja sporov med dvema ali več strankami, ki ga vodi mediator. Mediator je nevtralna oseba, ki skrbi za to, da proces poteka konstruktivno in vodi k skupnemu iskanju rešitve.

Mediacija je prostovoljna in jo lahko kadarkoli prekinete oziroma od nje odstopite,

V kolikor se stranke ne dogovorijo drugače, velja pravilo zaupnosti, se pravi da, vse kar je povedano, ostane med udeleženci.

Kot udeležence vas prosimo, da aktivno sodelujete v postopku, v kolikor se bomo preveč zapletali, pa se lahko dogovorimo tudi za ločene pogovore.

Eno srečanje/mediacija, praviloma traja do ene ure in pol.

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava