Skip to main content

Brez pravice do subvencioniranega bivanja

V kolikor so vsi študenti, ki so pridobili pravico do subvencioniranega bivanja, že vseljeni, ŠDL pa še vedno razpolaga s prostimi ležišči, lahko ŠDL ta ležišča ponudi tudi študentom brez pravice do subvencioniranega bivanja, ki v ta namen s ŠDL sklenejo pogodbo po tržni ceni. Tržne cene bivanja si lahko ogledate v Ceniku stroškov bivanja v domovih

ŠDL vsako študijsko leto objavi informacijo, kdaj je sklepanje takšnih nastanitvenih pogodb mogoče na spletni strani ŠDL. Pogodba za bivanje po tržni ceni se sklene najdlje do 30. avgusta za tekoče študijsko leto.

Pogoj za bivanje po tržni ceni je, da je prosilec študent (tudi študenti, ki pavzirajo) in da je njegovi prošnji za bivanje po tržni ceni odobreno. Prošnja je dostopna tukaj in jo oddate v Sprejemi pisarni v času uradnih ur. Študent mora ob vselitvi predložiti tudi overjeno izjavo poroka (potrjeno s podpisom in žigom delodajalca poroka in overjeno na upravni enoti) ali položiti depozit v višini 400,00 EUR.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava