Skip to main content

Študentski svet stanovalcev

Stanovalci so organizirani v okviru Študentskega sveta stanovalcev (ŠSS). Gre za organ zavoda, sestavljen iz predstavnikov domov in njihovih namestnikov, ki sodelujejo pri delu in razvoju zavoda. Za zastopanje in predstavljanje ŠSS je pristojen predsednik ŠSS, ki je tudi eden od petih članov Sveta javnega zavoda Študentski dom Ljubljana.

Pristojnosti, organiziranost, volitve in imenovanja ter poslovanje ŠSS določa Akt o organiziranosti Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma Ljubljana.

Volitve predsednika ŠSS, predstavnikov domov in njihovih namestnikov ureja Volilni pravilnik Študentskega sveta stanovalcev Študentskega doma Ljubljana.

Poleg tega ŠSS organizira tudi razne kulturne in športne dogodke, med katerimi izstopajo »Majske igre« (tritedenski festival s številnimi koncerti, kulturnimi večeri in športnimi tekmovanji), »Študentsko pustovanje« in »Miklavževanje«. ŠSS izdaja tudi revijo »Na svoji zemlji«.

Predlagamo vam, da v svojem domu preverite, kdo je predstavnik in njegov namestnik in ju povprašate o dogajanju v domu in dejavnostih ŠSS.

Več o delovanju in dejavnostih ŠSS najdete na njihovi spletni strani.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava