Skip to main content

Bivanje v ŠDL

Ne najdete odgovora?Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  
 • Ali lahko zamenjam sobo znotraj ŠDL?

  Sobo lahko zamenjate kadarkoli med letom. Preselitve so omejene le med rednimi letnimi vselitvami oziroma v času drugih delovnih prioritet, kar ŠDL objavi na spletni strani. Za informacije o prostih ležiščih pokličite v Sprejemno pisarno v času uradnih ur (Kontakti in uradne ure).

 • Kako opravim preselitev?

  Po tem ko ste se v Sprejemni pisarni pozanimali o prostih ležiščih in so vam želeno ležišče tudi rezervirali, opravite sledeč postopek. Najprej iz trenutne namestitve umaknite vse svoje stvari ter kapaciteto počistite, nato pripravite zapisnik (obrazec z vašo fotografijo, s katerim ste prevzeli ključe na dan vselitve v dom). Obvestite oskrbnika, da se boste preselili, oskrbnik bo pregledal kapaciteto ter vam podpisal zapisnik, vi pa mu boste vrnili ključe in ostale izposojene predmete. S podpisanim zapisnikom se zglasite v Sprejemni pisarni v dogovorjenem terminu. V Sprejemni pisarni boste prejeli zapisnik za prevzem novega ležišča, ki ga boste prevzeli pri oskrbniku na novi lokaciji.

  Strošek postopka preselitve je objavljen v Ceniku materiala in storitev Sektorja za študentske zadeve

 • Kako zaprosim za bivanje v tihem domu?

  Za bivanje v tihem domu vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spletni strani) osebno v Sprejemni pisarni ali na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si. Glede na datum oddane vloge boste uvrščeni na čakalno listo za tihi dom. Naenkrat ste lahko samo na eni listi za tihi dom. Tihi domovi so: Dom 2, Dom 5, Dom 6 in Dom 12 v Rožni dolini ter stanovanjska enota na Rimski.

 • Kako zaprosim za enoposteljno sobo in katere pogoje moram izpolnjevati za to?

  Za enoposteljno sobo morate izpolnjevati naslednje pogoje:

  • da ste stanovalec zavoda;
  • da ste najmanj v 3. letniku študija;
  • da vam nikoli ni bil izrečen ukrep zaradi kršitve Domskega reda.

  Če pogoje izpolnjujete, vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spletni strani). Podpisano vlogo oddate osebno v Sprejemni pisarni ali pa jo pošljete na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si. Naenkrat ste lahko na čakalni listi le za enega od domov, v katerih se nahajajo enoposteljne sobe. Izbirate lahko med domovi 1, 7, 11, 12 v Rožni dolini, domovi na Kardeljevi ploščadi, domom Akademski Kolegij za Bežigradom, domom Litostroj v Šiški, domom Gerbičeva 59 na Viču in stanovanjsko enoto na Rimski v centru mesta.

 • Kako se izselim iz doma?

  Najprej pospravite in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v kakšni namestitveni enoti bivate). Nato z oskrbnikom vašega doma opravite primopredajo sobe in se v času uradnih ur,  s podpisanim zapisnikom s strani oskrbnika, oglasite v Sprejemni pisarni v Rožni dolini, kjer zaključite še administrativni del izselitve. Postopek izselitve vedno zaključite v Sprejemni pisarni.

  Trenutno je zaradi situacije povezane s COVID-19, v veljavi brezstičen postopek izselitve. Opravite ga tako, da najprej pospravite in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v kakšni namestitveni enoti bivate). Izposojene predmete pustite na mizi v sobi, ključe in zapisnik pa v zaprti kuverti oddate v nabiralnik oskrbnika, ki se običajno nahaja pri vhodu v dom. Na dan opravljanja postopka o tem obvestite oskrbnika po telefonu in Sprejemno pisarno na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si. Če opravite izselitev izven delovnega časa, oskrbnika pokličite prvi naslednji delovni dan v času uradnih ur. V kolikor ste izgubili zapisnik, zapišite na list papirja svoje ime, priimek, št doma in št. sobe. Po vašem odhodu bo oskrbnik pregledal sobo in izpolnil zapisnik o izselitvi (zapisal bo ali ste počistili, vrnili izposojeno ter popisal morebitno škodo).Oskrbnik bo izpolnjen zapisnik o izselitvi dostavil Sprejemni pisarni, ki bo opravila vse postopke v zvezi z administrativno izselitvijo, naročila odjavo vašega začasnega prebivališča na Upravni Enoti ter uredila finančne zadeve.

  V kolikor se želi po vaši izselitvi drug stanovalec preseliti na vaše ležišče obvestite oskrbnika, da boste opravili postopek na klasičen način. To pomeni, da najprej pospravite in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v kakšni namestitveni enoti bivate),nato pa z oskrbnikom vašega doma opravite primopredajo sobe. Pooblastite osebo, ki se bo preselila na vaše mesto, da dokončna izselitveni postopek v Sprejemni pisarni namesto vas. Predajte ji tudi svoj izselitveni zapisnik. V Sprejemni pisarni vas bomo izselili, finančno uredili zadeve ter naročili odjavo začasnega prebivališča na Upravni Enoti.

 • Kako je s prijavo/odjavo začasnega prebivališča?

  Na dan podpisa nastanitvene pogodbe ŠDL prijavi vaše začasno prebivališče na Upravno enoto Ljubljana (UE). Potrdilo o začasnem prebivališču velja dve leti oziroma do izselitve. Dokler ste naš stanovalec in vse do vaše izselitve iz ŠDL, vam obnavljamo prijavo začasnega prebivališča. Potrdilo o začasnem prebivališču lahko ob predložitvi osebnega dokumenta prevzamete na katerikoli Upravni enoti v Sloveniji. Ob izselitvi vam začasno prebivališče odjavimo.

 • Kaj naredim, če grem na študijsko izmenjavo/prakso?

  V primeru študijske odsotnosti ali prakse zunaj kraja študija, ob pogoju, da odsotnost traja več kot dva meseca, in da ste o nastanku navedenih okoliščin pravočasno obvestili Sprejemno pisarno, imate pravico do sklenitve »sporazuma o začasni izselitvi in mirovanju pravice do subvencioniranega bivanja«. Izselitev lahko opravite najhitreje 10 (deset) dni pred začetkom odsotnosti.

 • Kakšen je postopek začasne izselitve zaradi odhoda na študijsko izmenjavo/prakso?

  Pred odhodom na izmenjavo se izselite (največ 10 dni pred začetkom študijskih obveznosti v tujini), tako kot bi to storili za stalno: počistite in pospravite sobo (oz. apartma), nato pokličete oskrbnika, da pregleda vašo sobo in vam podpiše zapisnik, ki dokazuje, da ste mu vrnili vse, kar ste si v domu sposodili in mu predali ključe. V nadaljevanju se z zapisnikom oglasite v Sprejemni pisarni. S seboj prinesete še izpolnjen obrazec Prošnja za mirovanje pravice do bivanja (obrazec je objavljen na spletni strani) ter dokazilo o izmenjavi (learning agreement ali drugo verodostojno listino).

  Trenutno je zaradi situacije povezane s COVID-19 v veljavi brezstičen postopek začasne izselitve. Najprej morate na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-dom-lj.si posredovati prošnjo za začasno izselitev in mirovanje pravice do bivanja (datum začetka in konca mora sovpadati z dokazili), prošnji priložite tudi vsa potrebna dokazila (npr. Learning agreement, Potrdilo o opravljanju prakse ipd.). Začasno izselitev iz sobe opravite po brezstičnem postopku tako, da pospravite in počistite sobo oziroma apartma (odvisno od tega, v kakšni namestitveni enoti bivate), izposojene predmete pustite na mizi v sobi, ključe in zapisnik pa v zaprti kuverti oddate v nabiralnik oskrbnika, ki se običajno nahaja pri vhodu v dom. Na izselitveni zapisnik z velikimi črkami zapišite, da gre za »ZAČASNO IZSELITEV«. Ko bo Sprejemna pisarna prejela prošnjo, dokazila in zapisnik o vaši začasni izselitvi, vam bo posredovala Sporazum o začasni izselitvi in mirovanju pravice do bivanja, odjavila vaše začasno prebivališče na Upravni enoti in uredila finančne zadeve.

 • Kako se ponovno vselim v dom po prihodu s študijske izmenjave/prakse?

  Ob sklenitvi sporazuma vam pravica do bivanja miruje za čas, naveden v sporazumu o začasni izselitvi in mirovanju pravice. Najpozneje v roku 3 (treh) dni od poteka časa, določenega v sporazumu o začasni izselitvi in mirovanju pravice, ste se dolžni ponovno vseliti, sicer se šteje, da ste odstopil od nastanitvene pogodbe. Ko se vrnete z izmenjave, se oglasite v Sprejemni pisarni, kjer si boste izbrali eno od razpoložljivih prostih ležišč.

 • Ali imajo stanovalci v sobah dostop do interneta?

  Vsi stanovalci imajo dostop do žičnega interneta. V vseh domovih, razen Doma Akademski kolegij, je omogočen tudi brezžični (Wi-Fi) internet. V primeru težav z dostopom do interneta se obrnite na administratorja v vašem domu.

Opozorilo

Pravila bivanja, ki so zapisana v Domskem redu, so rezultat sodelovanja uprave in predstavnikov stanovalcev doma (stanovalce zastopa Študentski svet stanovalcev). Namen Domskega reda je zagotavljanje bivalnih in študijskih pogojev, da lahko študentje nemoteno bivajo in opravljajo študijske obveznosti, zaposleni v domu pa lahko skrbijo za vzdrževanje bivalnih pogojev za študente.

Navedene pravila bivanja se lahko v primeru izrednih okoliščin začasno spremenijo, če to narekujejo okoliščine, kot so na primer naravne nesreče, epidemije ali drugi razlogi, ki bi vplivali na varnost naših stanovalcev!

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava