Skip to main content

S pravico do subvencioniranega bivanja

Kaj moram storiti?

1. Razpis

Da bi si zagotovili ležišče v ŠDL, se morate prijaviti na Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih. Razpis je objavljen na spletnem portalu eVŠ in na spletni strani zavoda, praviloma konec maja oziroma v začetku junija.

2. Pravilnik

Pred prijavo na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja si natančno preberite Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov.

3. Prijava na razpis

Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja oddate preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ. Rok za oddajo prošnje je naveden v razpisu. Po zaključenem razpisu boste po pošti prejeli odločbo Pisarne za študentske domove, v kateri bo odločeno o vaši pravici do subvencioniranega bivanja.

Vlogo za sprejem lahko študent odda tudi po roku za oddajo vloge, navedenem v razpisu, kadarkoli do 1. junija prihodnjega leta, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do roka, navedenega v razpisu. V tem primeru bo Pisarna za študentske domove vlogo rešila v dveh mesecih od vložitve vloge.

4. Prednostna lista

Prednostna lista je seznam posameznikov, ki so se prijavili na razpis za sprejem in podaljšanje bivanja in izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje. Vrstni red na listi je sestavljen na podlagi zbranih točk na razpisu. Zaradi varovanja osebnih podatkov najdete vašo vlogo s pomočjo številke vloge, ki je zabeležena na prvi strani vaše prošnje (desno zgoraj).

5. Napotitev na vselitev 

Po objavi prednostne liste prejmete s strani Pisarne za študentske domove vabilo na vselitev preko spletnega portala eVŠ. Vabila se pošiljajo po vrstnem redu čakajočih na prednostni listi glede na število prostih ležišč. Vabilo vključuje podatke o tem, kdaj in kje se zglasite in kaj potrebujete za vselitev.

 

Družine

Skladno s Pravilnikom o subvencioniranem bivanju so z vsakoletnim razpisom za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih razpisana tudi mesta, namenjena študentskim družinam. Razpisni pogoji so natančno opredeljeni v razpisu.

Pravilnik o subvencioniranem bivanju določa, da se subvencija dodeljuje tudi za partnerico ali partnerja študentke ali študenta z otrokom, če le-ta izpolnjuje predpisane pogoje. Subvencija se dodeljuje tudi za otroka študentke ali študenta, in sicer dokler otrok obiskuje osnovno šolo.

V primeru, ko partnerica ali partner študentke ali študenta z otrokom ne izpolnjuje pogojev za dodelitev subvencije, lahko skladno z Domskim redom z zavodom sklene tudi nastanitveno pogodbo za bivanje po tržni ceni, če ima zavod na voljo proste družinske kapacitete.

Študentskim družinam so v ŠDL namenjeni družinski apartmaji z lastno kuhinjo in kopalnico v dveh domovih (Dom 11 in Dom 12). Doma se nahajata v študentskem naselju v Rožni dolini s pripadajočim otroškim igriščem. V pritličju Doma 12 gostuje tudi enota Viških vrtcev.

Več o bivanju študentskih družin v ŠDL si lahko preberete tukaj.

 

Invalidi

Razpisni pogoji za sprejem in podaljšanje bivanja za študente, ki so gibalno, senzorično ali drugače ovirani, so natančno opredeljeni v vsakoletnem razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih.

Skladno s Pravilnikom o subvencioniranem bivanju se subvencija dodeljuje tudi za spremljevalca študenta invalida, če je do njega upravičen v skladu s posebnimi predpisi. Spremljevalec študenta invalida mora izpolnjevati pogoje, določene v Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov.

ŠDL razpolaga z nastanitvenimi kapacitetami, ki so prilagojene bivanju gibalno oviranih stanovalcev in so grajene po navodilih stroke za osebe s posebnimi potrebami. Tovrstne kapacitete se nahajajo v Domu 5, Domu FDV, Domu na Litostrojski cesti ter v stanovanjih na Hacquetovi 3 in Hacquetovi 6.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava