Skip to main content

Tuji študenti

Na podlagi Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov imajo pravico do subvencioniranega bivanja v javnih in zasebnih študentskih domovih, v dijaških domovih in pri zasebnikih študenti, ki so državljani Republike Slovenije.

Zaradi premajhnega števila prostih bivalnih zmogljivosti študenti, ki so državljani Republike Slovenije in izpolnjujejo ostale pogoje za subvencionirano bivanje na podlagi navedenega pravilnika, na vselitev čakajo po prednostnem seznamu oziroma na čakalni listi.

Tuji študenti imajo možnost bivati tudi v nekaterih dijaških domovih, ki niso polno zasedeni.

Glede morebitnih prostih mest za nesubvencionirano bivanje tujih študentov v dijaških domovih se na posamezne dijaške domove praviloma obrnejo posamezne fakultete, kjer študirajo tuji študentje (npr. Dijaški dom Vič, Gerbičeva 52a, 1000 Ljubljana).

Informacije o najemu sob pri zasebnikih lahko tuji študenti dobijo na brezplačni posredovalnici sob m2 in sicer osebno v Študentski hiši SRCe, Židovska steza 6, 1000 Ljubljana, po telefonu na telefonski številki 080/98-67.

Za nekatere tuje študente pa je Republika Slovenija vseeno uspela zagotoviti možnost namestitve:

1.

Izmenjalni štipendisti v programu CEEPUS in bilaterali

gre za 3-9 mesečne izmenjave, Za te štipendije študenti kandidirajo v svoji matični državi. Rok: 30. april vsako leto.

CMEPIUS
Ob železnici 16, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 620 9459
E-naslov: info@cmepius.si
Splet: www.cmepius.si

2.

Možnost pridobitve Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu, s katero le ti pridobijo tudi pravico do bivanja v ŠDL.

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendiranje
Dunajska 22, SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 1 434 1080
E-naslov: info@sklad-kadri.si
Splet: www.sklad-kadri.si
Vsak delavnik med 9.00 in 12.00 uro, ob sredah pa tudi med 14.00 in 16.00 uro.

3.

Izmenjevalni programi EU-Erasmus

Univerza v Ljubljani, Mednarodna pisarna:
Tel.: +386 1 241 8592
E-naslov: intern.office@uni-lj.si 
Splet: www.uni-lj.si

(Samo za študente, ki prihajajo na Univerzo v Ljubljani!)

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava