Skip to main content

Zakon o zaščiti prijaviteljev

Obvestilo o postopkih za zaščito prijaviteljev

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23; v nadaljevanju: ZZPri) določa, da so zavezanci za vzpostavitev notranje poti za prijavo subjekti v javnem in zasebnem sektorju s 50 ali več zaposlenimi, t.j. tudi Študentski dom Ljubljana (v nadaljevanju: ŠDL).

Če sumite, da je v ŠDL prišlo do kršitve veljavnih predpisov v RS, lahko kršitev prijavite zaupnici znotraj ŠDL (notranja prijava) ali pristojnemu organu za zunanjo prijavo. Prijavo lahko pošlje le fizična oseba, ki je ali je bila s ŠDL v delovnem ali drugem pravnem razmerju (npr. stanovalci).

Postopek notranje prijave, obravnava teh prijav in zaščita prijaviteljev je urejena v  Pravilniku o notranji poti za prijavo v zavodu, št. 0076-0001/2023 z dne 22. 5. 2023.

Za zaupnici sta v ŠDL imenovani Marjeta Turk in Janja Žlogar Piano. 

Kršitve lahko prijavite po:

  • telefonu: Marjeta Turk 01 242 1014, Janja Žlogar Piano 01 242 1001,
  • e-naslovu: prijave@stud-dom-lj.si,
  • pošti: ŠDL, Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana, s pripisom »NE ODPIRAJ – v roke zaupnici za notranjo prijavo«,

ali pa se oglasite pri eni od zaupnic osebno, po predhodnem dogovoru po zgoraj zapisanem telefonu ali e-pošti.

Prijava se praviloma vloži na obrazcu »Notranja prijava kršitve po ZZPri«.

Vodstvo ŠDL zoper prijavitelja, ki v dobri veri prijavi nepravilnosti,  ne sme izvajati povračilnih ukrepov. Vašo prijavo bo neposredno prejela samo zaupnica in vaši podatki bodo znani le zaupnicama.

Pomembni dokumenti:  

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava