Skip to main content

Zgodovina ŠDL

Že 70 let skrbimo za bivanje študentov v Ljubljani

Pobuda za nastanek študentskega naselja (danes javni zavod Študentski dom Ljubljana) je bila prvič uradno podana na seji Sveta za kulturo in prosveto daljnega leta 1947. Prvi dom v Rožni dolini, ki še danes nosi ime Dom I., je bil dokončan leta 1950 in je premogel 248 ležišč. Dve leti kasneje, natančneje 20. junija 1952, je Svet za kulturo in prosveto ustanovil javno službo »Študentsko naselje«, katere pravni naslednik je danes Študentski dom Ljubljana. Danes ima Študentski dom Ljubljana 7.500 ležišč v 29 domovih in štirih samostojnih stanovanjskih enotah, ki so tako kot visokošolski zavodi raztreseni po celi Ljubljani.

V 70 letih obstoja so ljubljanski domovi večkrat menjali ustanovitelje, pravne oblike in poslanstva. Če je bil na začetku poudarek na bivanju, se je med stanovalci že zgodaj pojavila želja in potreba po kulturnem in športnem življenju, ki ga je razvoj domov s koncentracijo študentov omogočal. S časom so domovi v sodelovanju s stanovalci razvili tudi tovrstno infrastrukturo. Tako imamo danes veliko zunanjih športnih površin, notranje in zunanje fitnese, malo kulturno dvorano, za večje kulturne dogodke pa je na voljo tudi restavracija v Rožni dolini. V začetku devetdesetih let se je takratni Študentski center, ki je upravljal domove, preoblikoval v Univerzitetne Študentske domove v Ljubljani, ki so svoje poslanstvo ponovno osredotočili predvsem na osnovno poslanstvo, kakovost bivanja študentov, kar je bila nujnost, saj so bila sredstva za vzdrževanje domov v stabilizacijskih osemdesetih zelo omejena in so bili posledično nekateri domovi v izredno slabem stanju. Obštudijske dejavnosti (kultura, šport ipd.) so se takrat uradno preselile na novoustanovljeno Študentsko organizacijo Univerze (ŠOU) v Ljubljani.

Leta 2012 je z združitvijo javnega zavoda »Študentski domovi v Ljubljani« in javnega zavoda »Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana« nastal javni zavod Študentski dom Ljubljana. V razvejani zgodovini študentskih domov smo z razvojem prišli do točke, ko v ŠDL, v sodelovanju z našimi stanovalci, skrbimo za sodobne standarde bivanja in razvijamo dejavnosti in vsebine, ki jih naši stanovalci prepoznajo kot dodano vrednost k samemu bivanju. Tako danes nudimo pestro izbiro športnih aktivnosti, študentje ob podpori uprave organizirajo kulturno in zabavno življenje, v Rožni dolini imamo tudi restavracijo, ki skrbi za uravnoteženo študentsko prehrano. Še vedno pa nam je na prvem mestu skrb za kakovostne bivalne in študijske pogoje naših stanovalcev.

V Študentskem domu Ljubljana imamo tudi dva častitljiva sopotnika. Zavod ŠOLT, ki skrbi za obštudijsko izobraževanje, in Radio Študent, ki skrbi za širjenje obzorij tako študentske kot splošne javnosti.

Kronologija

1947–1960

Od pobude do izgradnje prvih petih domov po načrtih ing. Edvarda Ravnikarja.

1947Svet LRS za kulturo in prosveto (v nadaljevanju: SKP) poda pobudo za izgradnjo študentskih domov.
1948SKP predvidi v naslednjem obdobju gradnjo prvih petih domov v Rožni dolini.
1950Zgrajen je Dom 1, ki mu še isto leto sledi Dom 2. Skupaj sta premogla 493 ležišč. Obenem je to rojstvo študentskega naselja v Rožni dolini v Ljubljani.
1952

Dokončan je Dom 3.

195220. junija 1952 Svet za prosveto in kulturo pri vladi LRS ustanovi javno službo »Študentsko naselje«.
1953Zgrajen je Dom 4.
1954

Sledi še Dom 5. Pred tem so domovi v Rožni dolini skupaj premogli 1.475 ležišč. Dom 5 je bil tudi prvi dom, kjer so bile kuhinje opremljene z električnimi štedilniki. 

1957Prične se gradnja upravne stavbe z restavracijo in pralnico.

Navedeni domovi so bili vsi grajeni po enakem principu, na podlagi načrtov arhitekta ing. Eda Ravnikarja. Imeli so dvoposteljne sobe ter skupne kopalnice in kuhinje na hodnikih. Domovi so bili zgrajeni z delovnimi akcijami študentskih in drugih mladinskih delovnih brigad.

1961–1978

Nov razvojni preskok. V šestdesetih letih so zrasli prvi trije stolpiči v Rožni dolini. Zasnoval jih je arhitekt ing. Ivan Štrukelj, v začetku sedemdesetih sta bila dokončana še zadnja dva domova po njegovih načrtih. Tudi ti domovi so bili zasnovani kot klasični dvoposteljni domovi s skupinskimi kopalnicami in kuhinjami.

1961Zgrajen je Dom 6, istega leta je zgrajen tudi prvi dom izven naselja v Rožni dolini, in sicer Dom na Ilirski v Ljubljani, ki ga je prav tako zasnoval  arhitekt ing. Ivan Štrukelj. Dom Ilirska je prvi apartmajski dom. Tri dvoposteljne sobe so si delile skupno kuhinjo in kopalnico, s čimer je bil postavljen novi standard bivanja.
1962Zgrajen je Dom 7.
1963Leto kasneje mu sledi legendarni Dom Gerbičeva 59, arhitekt je bil ing. Dušan Bohinc.
1968Dokončan je Dom 8, pridruži pa se mu tudi istega leta prenovljeni Dom Akademski kolegij, ki se nahaja sicer v leta 1938 zgrajenem Baragovem semenišču, ki ga je zasnoval arhitekt ing. Jože Plečnik.
1971Zgrajena sta še domova 9 in 10. Od leta 1968 do dograditve navedenih domov je študentsko naselje v Rožni dolini premoglo 2.356 ležišč. Istega leta je bil dokončan tudi Dom Višje zdravstvene šole (Dom VŠZ).
1973V Ljubljani je v domovih skupaj študentom na voljo 2.671 ležišč. Vključena so tudi ležišča domov FSPN (danes Dom FDV) in novozgrajenega VŠZ, ki sta bila takrat samostojni entiteti.

1979–1990

Čas sprememb, gradnje novih domov in stabilizacije.

1979V jeseni UK ZSMS in Univerza Edvarda Kardelja zasnujeta akcijo združitve dejavnosti, namenjenih študentom. Zato naj bi se združili Študentsko naselje v Rožni dolini z ostalimi domovi po Ljubljani, Študentski servis ter obštudijske dejavnosti, ki potekajo v Študentskem naselju in na Univerzi. Ti so se združili v enotno organizacijo združenega dela posebnega družbenega pomena. Z združitvijo je nastal Študentski center Ljubljana.
1979-1982V tem obdobju se je začela gradnja domov na Kardeljevi ploščadi. Leta 1979 sta bila dokončana domova A in B, leto kasneje še Dom C, leta 1982 pa je bil dograjen še Dom D. Načrte je prispeval ing. Jože Koželj. Naselje na Kardeljevi ploščadi je prvo naselje, kjer so bili vsi domovi apartmajskega tipa. Apartma sestavljata dve dvoposteljni sobi, ki imata skupno kuhinjo in kopalnico.
1983-1984Ing. Jože Koželj je tudi avtor načrtov za domova 11 in 12 V Rožni dolini. Danes so v teh dveh domovih našle svoj dom tudi študentske družine. V letu 2010 je v Domu 12 svoja vrata odprl tudi vrtec za otroke študentskih družin, ki ga upravljajo Viški vrtci.
1984-1985Zgrajena sta domova ŠD3 in ŠD4 v Mestnem logu, arhitekturno rešitev je zasnoval  ing. Zdravko Leskovic. Domova v mestnem logu skupaj z Domom Gerbičeva 59 tvorita tretje večje naselje domov, za Rožno dolino in Kardeljevo ploščadjo.
1986V Rožni dolini je zgrajen še Dom 13, ki ga je tako kot prve stolpiče v študentskem naselju zasnoval ing. Ivan Štrukelj.

1991–2011

Od tranzicije do sodobnih standardov bivanja.

1991Študentski center se preoblikuje v Zavod Študentski domovi Ljubljana.  Obštudijske dejavnosti se selijo na ŠOU Ljubljana, ŠDL pa se v naslednjih letih posveti predvsem prenovi dotrajanih domov.
1992ŠDL prevzame v upravljanje dom na Topniški. Nekdanji samski dom je država odkupila in preuredila v študentski dom, v prizidku, kjer je bila restavracija, pa je kasneje novi dom dobila tudi Fakulteta za socialno delo.
1996Zgrajen je Dom 14, zadnji dom, ki je bil zgrajen v naselju v Rožni dolini. Avtorica načrta je bila ing. Nada Jakopič Blagajne.
2000Poleg domov na Kardeljevi ploščadi je zgrajen »Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana«, ki je namenjen doktorskim študentom, mladim raziskovalcem in gostujočim profesorjem. Dom deluje samostojno do leta 2012, ko se združi z javnim zavodom »Študentski domovi v Ljubljani«. Avtor projekta je bil Zoran Kreitmayer.
2006Zaključila se je gradnja doma na Litostrojski, ki ga je izrisal ing. Branko Čepič in Doma na Poljanski, ki ga je zasnoval ing. Matija Bevk. Tega leta je bil dokončan tudi novi Dom FDV, avtorja Dr. Andreja Goljarja.

2012–2022

2012Z združitvijo študentskih domov v Ljubljani, javnega zavoda »Dom podiplomcev in gostujočih profesorjev Ljubljana« in javnega zavoda »Študentski domovi v Ljubljani« nastane nov zavod, javni zavod Študentski dom Ljubljana.
2022Študentski dom Ljubljana bo zabeležil častitljivo 70. obletnico delovanja uradne ustanovitve prvih javnih študentskih domov v Ljubljani.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava