Skip to main content

Lokacije in ceniki

Ne najdete odgovora?Vprašajte nas
Število najdenih rezultatov:  
 • Kakšne so cene bivanja?

  Cenike si lahko ogledate v Ceniku stroškov bivanja.

  V ceno bivanja so vključeni vsi stroški bivanja, uporaba zunanjih športnih kapacitet (npr. igrišč in zunanjih športnih vadbišč), uporaba pralnic, učilnic in neomejena uporaba interneta.

 • Koliko v povprečju stane študentski dom?

  Povprečna neekonomska/subvencionirana cena: 72,08 EUR.

  Natančnejše informacije glede cen si lahko ogledate v Ceniku stroškov bivanja.

 • Kakšen je način plačevanja stanarine glede na datum vselitve in izselitve? Kako se obračuna stanarina – razlaga obračuna stanarine?
  • če se študent vseli do vključno 15. v mesecu, plača stanarino za ves mesec,
  • če se študent vseli po 15. dnevu v mesecu, plača stanarino za polovico meseca,
  • če se študent vseli v zadnjih 5-ih dneh v mesecu, plača stanarino za 5 dni,
  • če se študent izseli do vključno 5. dne v mesecu, plača stanarino za 5 dni,
  • če se študent izseli do vključno 15. dne v mesecu, plača stanarino za pol meseca,
  • če se študent izseli od 16. do konca meseca, plača stanarino za cel mesec.
 • Kakšno ceno bom plačeval za bivanje v študentskem domu, če zamenjam študijski program (se prepišem)?

  Z dnem izpisa iz starega študijskega programa izgubite status študenta in s tem tudi pravico do subvencioniranega bivanja. Status pridobite ponovno s 1. oktobrom, ko začnete študirati po novem študijskem programu.

  Za obdobje od dneva izpisa do vključno 30. septembra tekočega študijskega leta boste plačali tržno ceno. Razliko do tržne cene vam bo ŠDL poračunal naknadno, ko bomo iz uradnih evidenc pridobil vse podatke o študentih, ki so se vpisali v drug študijski program.

  V obdobju od 1. oktobra do sklenitve nove nastanitvene pogodbe za bivanje po subvencionirani ceni za tekoče študijsko leto pa boste plačevali ceno bivanja, ki je enaka subvencionirani ceni, povečani za znesek subvencije (doplačate cca. 21,50 EUR + DDV).

 • Možnost bivanja po tržni ceni?

  V primeru, da imamo prosta ležišča, lahko v študentskih domovih izjemoma bivajo tudi študenti, ki ne izpolnjujejo pogojev za subvencionirano bivanje in plačujejo tržno oz. ekonomsko ceno. Bivanje po tržni ceni je običajno možno v času poletnih počitnic.

 • Koliko v povprečju stane tržna cena bivanja?

  Povprečna tržna cena bivanja znaša 160,29 EUR.

  Natančnejše informacije glede cen si lahko ogledate v Ceniku stroškov bivanja.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava