Skip to main content

Obiskovalci in prenočevalci

V ŠDL so skladno z Domskim redom dovoljeni obiski in prenočevalci.

Stanovalec lahko v svojo sobo sprejmejo obisk, v kolikor se s tem strinja tudi njegov morebitni sostanovalec, pri čemer je stanovalec materialno odgovoren za ravnanja in vedenje obiskovalcev, morebitno povzročeno škodo in druge kršitve Domskega reda.

Če se obiskovalec, ki ni stanovalec doma, zadržuje v prostorih doma med 24. in 6. uro zjutraj gre za prenočevalca, kar pomeni, da ga je stanovalec dolžan prijaviti. S prijavo prenočevalca se mora strinjati tudi morebitni sostanovalec.

Podrobneje glede obiskovalcev in pravicah in obveznostih glede prijave prenočevalca si preberite v 54., 55. in 56. členu Domskega reda.

Prijava prenočevalca poteka preko aplikacije MojŠtudent in mora biti opravljena najkasneje do 3. ure zjutraj. Ob prijavi prenočevalca mora stanovalec, skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma, poravnati tudi znesek turistične in promocijske takse, ki v Mestni občini Ljubljana znaša 3,13 EUR na dan. Znesek turistične in promocijske takse se obračuna ob mesečni položnici za bivanje.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava