Skip to main content

Poslanstvo in vizija

Poslanstvo zavoda je izvajanje naloge države, da študentom, ki izpolnjujejo pogoje iz Pravilnika o subvencioniranem bivanju študentov, zagotovi bivanje, prehranjevanje ter interesne dejavnosti in jim tako omogoči, da študirajo. Njegove pravice izvaja in nadzoruje ministrstvo pristojno za visoko šolstvo. V ta namen je država sprejela Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov in Zakon o subvencioniranju študentske prehrane. Izvajanje tega poslanstva, zdravo in zadovoljno bivanje študentov ter drugih uporabnikov, je dolgoročna usmeritev zavoda.

Skladno z navedenim vodi zavod politiko zagotavljanja optimalnih bivalnih in delovno študijskih pogojev študentom, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani ali drugih visokošolskih zavodih. Bivanje je subvencionirano v stanovanjskih prostorih s primernimi cenami, ob upoštevanju postavljenega cenzusa. Cenovno ustrezno prehranjevanje, ki ga zavod nudi v svoji restavraciji ob pomoči državnih subvencij, pa zagotavlja, da dobijo študentje po en topel subvencioniran obrok na dan med študijskim letom, razen poleti.

Poleg tega zavod skrbi tudi za ustrezne delovno študijske pogoje podiplomskih študentov, raziskovalcev, kakor tudi za primerno bivanje gostujočih univerzitetnih profesorjev in strokovnih sodelavcev iz Slovenije in tujine.

Zavod si prizadeva razvijati kakovost storitev in bivalnih pogojev, ki omogočajo zdravo, prijetno in varno bivanje v estetskem in funkcionalno ustreznem prostoru, ki spodbuja intelektualno ustvarjanje in ustrezne pogoje za študij.

Zavod v proces načrtovanja razvoja vključuje vse zainteresirane, študente, raziskovalce, profesorje, univerzo in zaposlene, sodeluje tudi z lokalno skupnostjo in ustanoviteljem, z namenom oblikovati ustrezne razvojne dokumente in njihovo spremljavo, da bi se v največji možni meri približali uporabnikom sistema. S tem se ustvarja okolje, v katerem sobivajo študijske dejavnosti, kultura, šport, prosti čas, zdrav življenjski slog ter interaktivne dejavnosti, v katere so vključeni študentje in profesorji, kar nudi spodbudo za intenzivno in kakovostno delo za študij ter pripravo za delo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava