Skip to main content

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2022/2023

Rok za oddajo vloge je 14. 10. 2022.

Objavljen je javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2022/2023.

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja se odda na obrazcu priloženemu razpisu. Prošnja mora biti oddana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Na obrazcu je treba obvezno navesti naslov v Republiki Sloveniji za dostavo pošte po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Vsebina razpisa:

I.         Pogoji in merila za bivanje
II.        Predvideno število prostih mest za sprejem, podaljšanje bivanja, čas in cena bivanja
III.       Način prijave in rok za oddajo vloge
IV.       Obveščanje študentov
 

Naslov in rok za oddajo vlog:
Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do 14. oktobra 2022, na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

z označbo "NE ODPIRAJ - VLOGA ZA SPREJEM/PODALJŠANJE BIVANJA V ŠDL-DPL".

Če imate varen elektronski podpis s kvalificiranim potrdilom oziroma varen elektronski predal, lahko vlogo pošljete tudi preko varnega elektronskega predala SDL@VEP.SI, v katerem izpolnite ustrezne obrazce. V tem primeru bo vsa komunikacija med strankama potekala preko varnega elektronskega predala. Priloge oziroma dokazila pošljite s priporočeno pošto, oziroma vnesete dokumente v za to namenjeno mesto v Elektronskem obrazcu za prijavo.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do vključno 14. 10. 2022 priporočeno oddane na pošto.

Veljavnost:
Od 28. 7. 2022 do 14. 10. 2022.

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede navedenega razpisa je na razpolago Sprejemna pisarna Doma podiplomcev na telefonski številki (01) 580 56 00 v času uradnih (ponedeljek, sreda, petek od 9.00 do 12.00 ure, sreda od 14.00 do 16.00 ure) ali na elektronskem naslovu: infodpl@stud-dom-lj.si.«

Dokumenti:
Javni razpis
- Obrazec za JR 2022-2023 DPL – Obrazec A ali VEP obrazec A
Obrazec za JR 2022-2023 DPL – Obrazec B ali VEP obrazec B
Obrazec za JR 2022-2023 DPL – Obrazec C
Obrazec za JR 2022-2023 DPL – Obrazec Č
Obrazec za JR 2022-2023 DPL – Obrazec D

 

   

  Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
  barva kontrasta
  velikost besedila
  označitev vsebine
  povečava