Skip to main content

Javni razpis za bivanje študentov višješolskega in visokošolskega študija s statusom osebe z začasno zaščito v študentskih in dijaških domovih za študijsko leto 2023/2024

ZAČASNA ZAŠČITA

Vsebina razpisa

  1.  Pogoji, ki jih mora izpolnjevati študent s statusom osebe z začasno zaščito za subvencionirano bivanje
  2. Dodeljevanje subvencije
  3. Prošnja za sprejem
  4. Obveščanje študentov
  5. Predvideno število prostih mest za bivanje študentov s statusom osebe z začasno zaščito v posameznih visokošolskih središčih
  6. Naslovi pisarn za študentske domove

Naslov in rok za oddajo vlog:

Prošnjo za sprejem in podaljšanje vložijo študenti s statusom osebe z začasno zaščito, ki želijo bivati v javnih študentskih domovih ter dijaških domovih s subvencijo.

Prošnjo za sprejem in podaljšanje študent odda osebno ali priporočeno po pošti na obrazcu »Prošnja za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov s statusom osebe z mednarodno zaščito za študijsko leto 2023/2024«. Vsak študent lahko odda samo eno prošnjo.

Prošnjo za sprejem lahko odda študent kadarkoli do 1. junija 2024, s tem da bodo najprej obravnavane vloge študentov, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2023. V kolikor bo vloženih več prošenj študentov, ki izpolnjujejo pogoje za subvencionirano bivanje, kot je razpoložljivih ležišč po tem razpisu, bodo prošnje razvrščene na prednostno listo glede na datum in uro vložitve prošnje. Pri istočasno prispelih prošnjah bodo imeli prednost študenti, katerih začasno prebivališče je bolj oddaljeno od kraja študija (sedež višje strokovne šole ali sedež visokošolskega zavoda, kamor je študent vpisan).

Prošnjo za podaljšanje lahko odda študent najkasneje do 16. 08. 2023.

Telefonski številki za vse dodatne informacije sta: (01) 530 6027 in (01) 530 6028 in e-naslov:  pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Veljavnost:

Prošnja za sprejem od 1. 06. 2023 dalje.
Prošnja za podaljšanje od 1. 06. 2023 do 16. 08. 2023.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava