Skip to main content

Dokazila k prošnji za sprejem, v primeru, da je študent žrtev naravne nesreče

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov v 18. členu določa, da se lahko študentom, žrtvam naravnih nesreč, k skupnemu številu točk pri prošnji za sprejem prišteje 100 točk.

Študente pozivamo, da naj k prošnji za sprejem priložijo dokazila, ki izkazujejo, da so bili žrtev naravne nesreče. Študenti lahko priložijo kakršnokoli dokumentacijo, ki izkazuje težave študenta, ki so jih povzročile nedavne poplave.

Študenti lahko priložijo npr. cenitev, zapisnik o prijavi škode, dokazilo CSD, zahtevek za izdajo potrdila pri Rdečem križu Slovenije, potrdilo o intervenciji lokalnega gasilskega društva in drugo.

V primeru naravne nesreče pripadajo točke zgolj in samo tistim študentom, ki pomoč potrebujejo, oz. ki imajo zaradi nastanka naravne nesreče določene težave, ki bi jih s prejemom točk lažje premostili. Pri dodelitvi točk ni ključni faktor prizadetost območja, pač pa prizadetost konkretnega posameznika, saj se točke ne dodeljuje vsem študentom, ki so z določenega območja, pač pa le tistim, ki jih je naravna nesreča dejansko prizadela.

Vsa dokazila se vlagajo elektronsko prek portala eVŠ ali po e-pošti na naslov:pisarnazasd@stud-dom-lj.si .

Lepo vas pozdravljamo,

 

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava