Skip to main content

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v Javni zavod Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2023/2024

Rok za oddajo vloge je 13. 10. 2023.

Objavljen je javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja mladih raziskovalcev in štipendistov v javnem zavodu Študentski dom Ljubljana za študijsko leto 2023/2024.

Prošnja za sprejem in podaljšanje bivanja se odda na obrazcu priloženemu razpisu. Prošnja mora biti oddana v slovenskem jeziku, vse priloge pa uradno prevedene v slovenščino. Na obrazcu je treba obvezno navesti naslov v Republiki Sloveniji za dostavo pošte po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku.

Naslov in rok za oddajo vlog:
Mladi raziskovalci in štipendisti pošljejo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja priporočeno po pošti najpozneje do 13. oktobra 2023, na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Komisija za sprejem
Svetčeva ulica 9
1000 Ljubljana

z označbo "NE ODPIRAJ - VLOGA ZA SPREJEM/PODALJŠANJE BIVANJA V ŠDL-DPL".

Če imate varen elektronski podpis s kvalificiranim potrdilom oziroma varen elektronski predal, lahko vlogo pošljete tudi preko varnega elektronskega predala SDL@VEP.SI, v katerem izpolnite ustrezne obrazce. V tem primeru bo vsa komunikacija med strankama potekala preko varnega elektronskega predala. Priloge oziroma dokazila pošljite s priporočeno pošto, oziroma vnesete dokumente v za to namenjeno mesto v Elektronskem obrazcu za prijavo.

Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo do vključno 13. 10. 2023 priporočeno oddane na pošto.

Dodatne informacije:
Za dodatne informacije glede navedenega razpisa je na razpolago Sprejemna pisarna Doma podiplomcev na elektronskem naslovu: infodpl@stud-dom-lj.si.

Dokumenti:

Javni razpis
Obrazec za JR 2023-2024 DPL – Obrazec A ali VEP obrazec A
Obrazec za JR 2023-2024 DPL – Obrazec B ali VEP obrazec B
Obrazec za JR 2023-2024 DPL – Obrazec C
Obrazec za JR 2023-2024 DPL – Obrazec Č
Obrazec za JR 2023-2024 DPL – Obrazec D

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava