Skip to main content

Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025

SUBVENCIONIRANO BIVANJE

Spoštovani,

Pisarne za študentske domove iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru s soglasjem ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, objavljajo Javni razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025.

Sprejem

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 1. julija 2024 do 1. junija 2025, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2024.

Podaljšanje bivanja

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ http://portal.evs.gov.si/bivanje/ od 1. julija 2024 do 16. avgusta 2024.

Predlagamo, da študenti prošnjo za podaljšanje oddajo takoj po odprtju prijave, to je po 1. juliju 2024. Študenti, ki prošnje za podaljšanje ne bodo oddali do 16. 8. 2024, s 1. 10. 2024 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.

Poudarki iz letošnjega razpisa

  1. Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja bo mogoče oddati od 1. julija 2024.

  2. Študent lahko odda samo eno prošnjo.

  3. Prošnjo za sprejem in prošnjo za podaljšanje študent odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ - Prošnja za bivanje (gov.si) bodisi s sredstvom elektronske identifikacije najmanj srednje ravni zanesljivosti (s kvalificiranim digitalnim potrdilom, smsPASS-om, e-osebno izkaznico), bodisi z AAI-računom (račun avtentikacijske in avtorizacijske infrastrukture) ali uporabniškim imenom in geslom preko sistema SI-PASS, ki deluje v okviru Državnega centra za storitve zaupanja.

  4. Po uspešno oddani prošnji študent na e-naslov, ki ga je navedel v prošnji za bivanje, prejme potrdilo o uspešno oddani prošnji. Če študent potrdila ne prejme, prošnja ni bila uspešno oddana.

  5. Vsa k prošnji zahtevana dokazila se vlagajo elektronsko prek portala eVŠ.

  6. Do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi državljani držav članic Evropske unije oziroma tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene.

  7. Prošnjo za sprejem vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2023/2024 prejemali subvencijo za bivanje na visokošolskem študijskem programu ter so spremenili študijski program z vpisom na višješolski študijski program.  

  8. Pri obravnavi prošnje za sprejem, se oddaljenost od kraja študija točkuje tako, da je število točk enako številu kilometrov. Zbrati je mogoče največ 150 točk. 

  9. Študenti, vpisani na višje šole ali visokošolske zavode na Bledu, lahko pravico do subvencioniranega bivanja koristijo v Dijaškem in študentskem domu Kranj. 

 

Podrobnosti glede pogojev razpisa lahko preberete tukaj.

VSEBINSKO POMOČ pri podrobnejših vsebinskih vprašanjih in vprašanjih glede razpisa nudi Pisarna za študentske domove v času svojih uradnih ur na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: tukaj) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

TEHNIČNO POMOČ pri izpolnjevanju prošnje za bivanje nudi EKC - Enotni kontaktni center državne uprave (SI-PASS storitev) med delavniki (pon. do pet.) od 8:00 do 22:00 ure. E-naslov: ekc@gov.si, tel.: 080 2002, tel. za klice iz tujine: 00386 1 478 85 90.

VSEBINSKO POMOČ pri izpolnjevanju prošnje za bivanje nudi tudi ŠOS - Študentska organizacija Slovenije med delavniki. E-naslov: info@podpora-vpis.si , tel.: 064 179 197. 

OBVEZNA DOKAZILA: 

Vzorec soglasja študenta in družinskega(ih) člana(ov) pisarnam za študentske domove za preverjanje podatkov o dohodkih (priložen vzorec soglasja)

Vzorec soglasja družinskega (ih) člana (ov) pisarnam za študentske domove za preverjanje podatkov o nezaposlenih starših oziroma skrbnikih (priložen vzorec soglasja)

Dokumenti

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava