Skip to main content

Naknadna pridobitev statusa študenta

Rok: 17. oktobra 2023.

Študenti, ki se niste uspeli vpisati do 30. septembra 2023 ali se boste vpisali na drugo višjo strokovno šolo oziroma visokošolski zavod, kot ste navedli v prošnji za sprejem ali v prošnji za podaljšanje bivanja, ste dolžni pisno obvestiti Pisarno za študentske domove najkasneje do 17. oktobra 2023.

Obvestilo lahko pošljete priporočeno ali osebno oddate v pisarni: Študentski dom Ljubljana, Pisarna za študentske domove, Svetčeva ulica 9, Dom VI, 1000 Ljubljana. Obvestilo lahko pošljete tudi na  elektronski naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Pisarna za študentske domove 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava