Skip to main content

Novosti v razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov za študijsko leto 2024/2025

Novosti

Spoštovani,

želimo vas opozoriti na bistvene spremembe v letošnjem Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2024/2025.

Povzetek ključnih sprememb v zvezi s prošnjo za subvencionirano bivanje za študente:

 1. Vlogo za sprejem in podaljšanje bivanja je mogoče oddati od 1. julija 2024.

 2. Oddaja prošnje: Študent lahko odda samo eno prošnjo. Po uspešno oddani prošnji bo študent prejel potrdilo na e-naslov, ki ga je navedel v prošnji. Če potrdila ne prejme, prošnja ni bila uspešno oddana.

 3. Elektronsko poslovanje preko portala eVŠ:

  • Pisarna za študentske domove bo vročila oziroma posredovala vse dokumente in obvestila v zvezi s pridobitvijo pravice do subvencioniranega bivanja z odložitvijo dokumenta v spletni portal eVŠ 

  • Študenti bodo vse pozive za dopolnitev prošnje za subvencionirano bivanje, sklepe in odločbe dobili z odložitvijo dokumenta v spletni portal eVŠ. Študent ob vročitvi dokumenta prejme informativno sporočilo o elektronsko odloženem dokumentu v spletni portal eVŠ na svoj elektronski naslov, ki ga je sporočil ob oddaji vloge za subvencionirano bivanje.

  • Če študent dokumenta ne prevzame v petih dneh od dneva prejema informativnega sporočila o elektronsko odloženem dokumentu na portalu eVŠ, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. 

  • Pisarna za študentske domove dokumentov po pošti ne bo več pošiljala.

 4. Upravičenci do subvencioniranega bivanja:

  • Do subvencioniranega bivanja so upravičeni tudi državljani držav članic Evropske unije oziroma tuji državljani, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in so sami ali vsaj eden od njihovih staršev ali skrbnikov rezidenti Republike Slovenije za davčne namene. 

 5. Prošnja za sprejem: Vložijo študenti, ki so v študijskem letu 2023/2024 prejemali subvencijo za bivanje na visokošolskem študijskem programu ter so spremenili študijski program z vpisom na višješolski študijski program. 

 6. Prošnja za podaljšanje bivanja:

  • Oddajo študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v drug visokošolski študijski program, kot so bili v študijskem letu 2023/2024 (študenti, ki zamenjajo visokošolski študijski program). 

  • Oddajo študenti, ki bodo v študijskem letu 2024/2025 vpisani v drug višješolski študijski program, kot so bili v študijskem letu 2023/2024 (študenti, ki zamenjajo višješolski študijski program). 

 7. Točkovanje oddaljenosti: Oddaljenost od kraja študija se točkuje tako, da je število točk enako številu kilometrov. Zbrati je mogoče največ 150 točk. 

 8. Subvencionirano bivanje v specifičnih primerih:

  • Študenti, vpisani na višje šole ali visokošolske zavode na Bledu, lahko pravico do subvencioniranega bivanja koristijo v Dijaškem in študentskem domu Kranj. 

  • Študenti, ki so vpisani na višje šole ali visokošolske zavode v Slovenj Gradcu, lahko koristijo pravico do subvencioniranega bivanja pri zasebniku v tej občini.   

Prosim, da preverite vse pogoje in oddate prošnjo pravočasno preko portala eVŠ ter poskrbite, da ste prejeli potrdilo o uspešno oddani prošnji.

Podrobnosti glede pogojev razpisa lahko preberete tukaj. Za dodatne  informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago Pisarnaza študentske domove na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: tukaj) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), oziroma na e-naslov: ekc@gov.si.

Uprava ŠDL

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava