Skip to main content

Obvestilo študentom, ki so bili prizadeti v avgustovskih poplavah, glede zahtevanih prilog k prošnji za sprejem

Posodobljeno obvestilo z dne 21. 8. 2023

Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov v 18. členu določa, da se lahko študentom, žrtvam naravnih nesreč, k skupnemu številu točk pri prošnji za sprejem prišteje 100 točk.

V primeru naravne nesreče pripadajo točke zgolj in samo tistim študentom, ki pomoč potrebujejo, oz. ki imajo zaradi nastanka naravne nesreče določene težave, ki bi jih s prejemom točk lažje premostili. Pri dodelitvi točk ni ključni faktor prizadetost območja, pač pa prizadetost konkretnega posameznika, saj se točke ne dodeljuje vsem študentom, ki so z določenega območja, pač pa le tistim, ki jih je naravna nesreča dejansko prizadela.

Študenti lahko priložite katerokoli dokumentacijo, ki izkazuje težave študenta, ki so jih povzročile avgustovske poplave. Študenti lahko priložite npr. cenitev, zapisnik o prijavi škode pri zavarovalnici ali občini, odločbo CSD o izredni denarni socialni pomoči, potrdilo o intervenciji lokalnega gasilskega društva in drugo dokumentacijo.

Vsa dokazila se vlagajo elektronsko prek portala eVŠ ali po e-pošti na naslov: pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

Pisarna za študentske domove bo upoštevala samo tista dokazila, ki jih boste posredovali do izdaje odločbe. Dokazil, ki bodo prispela po izdaji odločbe, žal ne moremo upoštevati.

Lepo vas pozdravljamo,

Študentski dom Ljubljana

Pisarna za študentske domove

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava