Skip to main content

Odprta je prošnja za bivanje

Od 1. 7. 2023 je mogoče oddati prošnjo za subvencionirano bivanje

Spoštovani,

obveščamo vas, da je od 1. julija 2023 mogoče oddati prošnjo za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024.

Sprejem

Prošnjo za sprejem študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. julija 2023 do 1. junija 2024, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 23. avgusta 2023.

Podaljšanje bivanja

Prošnjo za podaljšanje bivanja študent odda preko elektronske vloge na spletnem portalu eVŠ od 1. julija 2023 do 23. avgusta 2023.

Predlagamo, da študenti prošnjo za podaljšanje bivanja oddajo čim prej.

Študenti, ki prošnje za podaljšanje ne bodo oddali do 23. 8. 2023, s 1. 10. 2023 ne bodo več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.

Po 23. 8. 2023 lahko prošnjo za sprejem oddajo tisti:

  • ki prošnje za podaljšanje bivanja niso oddali do 23. 8. 2023;
  • študenti, katerih prošnje za podaljšanje so bile zavržene;
  • študenti, katerih prošnje za podaljšanje bivanja so bile zavrnjene zaradi neizpolnjevanja pogojev (ob spremembi dejanskega stanja).

Za aktualne informacije o Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2023/2024 še naprej spremljajte našo spletno stran.

Uprava ŠDL

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava