Skip to main content

Iskanje

441 rezultatov:

RAZPIS-BIVANJE-2023-24.pdf

Številka: 6000-10/2023 Datum: 10. 8. 2023 Na podlagi 73.č člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 6

JR_Bivanje2022_23_sprememba_10.8.23.pdf

Na podlagi 73.č člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/

Kako zaprosim za bivanje v tihem domu?

Kako zaprosim za bivanje v tihem domu? Za bivanje v tihem domu vložite pisno vlogo (obrazec je objavljen na spletni strani) osebno v Sprejemni pisarni ali na elektronski naslov sprejemnapisarna@stud-d

Kako vem, da je bila prošnja elektronsko oddana?

Kako vem, da je bila prošnja elektronsko oddana? Po uspešno oddani prošnji študent na e-naslov, ki ga je navedel v prošnji za bivanje, prejme potrdilo o uspešno oddani prošnji. Če študent potrdila ne

Ali se štipendija in delo prek študentskega servisa upoštevata pri dohodkih?

Ali se štipendija in delo prek študentskega servisa upoštevata pri dohodkih? Pri cenzusu, ki znaša 150 % bruto povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na zaposlenega (Cenzus 3.035,88 EUR bruto m

Kakšen je postopek začasne izselitve zaradi odhoda na študijsko izmenjavo/prakso?

Kakšen je postopek začasne izselitve zaradi odhoda na študijsko izmenjavo/prakso? Pred odhodom na izmenjavo se izselite (največ 10 dni pred začetkom študijskih obveznosti v tujini), tako kot bi to sto

Kakšne so novosti v razpisu za subvencionirano bivanje študentov v študijskem letu 2023/2024?

Kakšne so novosti v razpisu za subvencionirano bivanje študentov v študijskem letu 2023/2024? Novosti v Razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v št

Kako uredim in priložim soglasje, da družinski člani dovolijo pisarni, da sama pridobi podatke o dohodkih?

Kako uredim in priložim soglasje, da družinski člani dovolijo pisarni, da sama pridobi podatke o dohodkih? Soglasje morajo podpisati vsi družinski člani, navedeni v prošnji in mora biti skenirano in p

Kakšen je naslov za pošiljanje ali oddajo natisnjene vloge?

Kakšen je naslov za pošiljanje ali oddajo natisnjene vloge? Prošnjo za sprejem in prošnjo za podaljšanje študent odda z elektronsko vlogo na spletnem portalu eVŠ - Prošnja za bivanje (gov.si). Prošnje

Denarna pomoč prizadetim v poplavah - Razpis za študente

Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 8. 2023
Rezultati iskanja 71 do 80 od 441
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava