Skip to main content

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2022/2023

Prijave mogoče od 1. 6. 2022

Predmet javnega razpisa

Javni razpis za zasebnike, ki oddajajo sobe študentom v Ljubljani, za študijsko leto 2022/2023 (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) se objavlja za izbiro zasebnikov, ki sprejemajo študente v skladu z določili Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov. ŠDL bo sklenil najemne pogodbe za največ 600 ležišč, od tega predvidoma 460 za študente, ki bodo vložili prošnjo za sprejem in 140 za študente, ki podaljšujejo bivanje.

Naslov in rok za oddajo vlog

Zasebniki pošljejo vloge z dokazili s priporočeno pošto na naslov:

Študentski dom Ljubljana
Pisarna za zasebnike
Svetčeva ulica  9

1000 Ljubljana
z oznako »Javni razpis za zasebnike 2022/2023«

Od 1. 6. 2022 dalje.

Če imajo varen elektronski podpis s kvalificiranim potrdilom, lahko vlogo pošljejo tudi preko varnega elektronskega predala SDL@VEP.SI, v katerem izpolnijo obrazec (Obrazec Prijava zasebniki 2022/2023: tukaj).

V tem primeru bo vsa komunikacija med strankama potekala preko varnega elektronskega predala.

Priloge oziroma dokazila pošljejo s priporočeno pošto, oziroma vnesejo dokumente v za to namenjeno mesto v Elektronskem obrazcu za prijavo.

Vloge bodo rešene najkasneje v dveh mesecih od dneva prejema popolne vloge.

Veljavnost

Od 1. junija 2022 dalje. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava