Skip to main content

Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023

Prijava možna od 1.7.2022 dalje.

Spoštovani,

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Razpis za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, vendar je prijava na razpis mogoča šele od 1. 7. 2022 dalje.

Sprejem
Študenti morajo prošnjo za sprejem oddati na spletnem portalu eVŠ, in sicer od 1. 7. 2022, s tem, da bodo na prvo prednostno listo uvrščeni študenti, ki bodo vlogo za sprejem oddali do 16. avgusta 2022.

Podaljšanje bivanja
Študenti morajo oddati prošnjo za podaljšanje od 1. 7. do 16. 8. 2022. Predlagamo, da prošnjo za podaljšanje oddate čim prej. Študenti, ki prošnje za podaljšanje ne boste oddali do 16. 8. 2022, s 1. 10. 2022 ne boste več izpolnjevali pogojev za subvencionirano bivanje.

Podrobnosti glede pogojev razpisa lahko preberete tukaj. Za dodatne informacije in pomoč pri izpolnjevanju prijave je na razpolago Pisarna  za študentske domove na telefonskih številkah (01) 530 6027, (01) 530 6028 v času uradnih ur (uradne ure so dostopne: tukaj) ali na elektronskem naslovu pisarnazasd@stud-dom-lj.si.

V primeru težav z digitalnim potrdilom, elektronskim podpisom ter vsebinska pomoč pri izpolnjevanju elektronske vloge se lahko obrnete na Enotni kontakti center na telefonski številki 080 2002 (od 8.00 do 22.00 ure med delavniki), oziroma na e-naslov: ekc@gov.si.

Sprememba razpisa z dne 5. 9. 2022

Na podlagi 73.č člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN; v nadaljnjem besedilu: ZViS), 24. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18, 58/20, 56/22 in 74/22) in Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, objavljenega na spletnih straneh pisarn za študentske domove dne 1. 6. 2022, študentski domovi iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru s soglasjem ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, z dne 5. 9. 2022 objavljajo Spremembe Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023. Sprememba se nanaša na spremembo razpisanega števila ležišč v Zavodu sv. Stanislava, Študentski dom Janeza F. Gnidovca in Finance Consulting d.o.o.

Sprememba razpisa z dne 5. 1. 2023

Na podlagi 73.č člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN; v nadaljnjem besedilu: ZViS), 24. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17, 13/18, 58/20, 56/22 in 74/22) in Javnega razpisa za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023, objavljenega na spletnih straneh pisarn za študentske domove dne 1. 6. 2022 in njegovih sprememb dne 5. 9. 2022, pisarne za študentske domove iz visokošolskih središč v Ljubljani, Mariboru in Kopru s soglasjem ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, z dne 5. 1. 2023 objavljajo: Spremembe Javnega razpisa
za sprejem in podaljšanje bivanja študentov višješolskega in visokošolskega študija v študentskih domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/2023. Sprememba razpisa se nanaša na predvideno število prostih mest za sprejem v posameznih študentskih domovih oz. enotah v Visokošolskem središču v Kopru.  

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava