Skip to main content

COVID-19

Obvestila ŠDL v zvezi s COVID-19

Datum od
Datum do
ŠDL organizira dodatni termin cepljenja za stanovalce in zaposlene, ki bo izvedeno 17.1.2022.
ŠDL organizira dodatni termin cepljenja za stanovalce in zaposlene, ki bo organizirano 22.11.2021.

Koronavirus in bivanje v ŠDL

Zdravstvena kriza, ki jo je povzročil COVID-19, je posegla na vsa področja našega življenja, še posebej na področje druženja oziroma vzdrževanja socialnih stikov. V ŠDL z namenom preprečevanja širjenja virusa izvajamo vrsto ukrepov za preprečevanje širjenja okužb, ki so jih predpisali Vlada RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje in druge pristojne institucije.

V študentske domove vstopamo zdravi!
V domove lahko vstopajo le zdrave osebe (kar pomeni, da v zadnjih 14 dneh niso imele katerega od naslednjih simptomov: slabo počutje, prehladni znaki, kašelj, vročina, težko dihanje, glavobol, bolečine v mišicah, izguba vonja ali okusa in bolečine v žrelu, oziroma v zadnjih 14 dneh niso bile v stiku z osebo, ki bi kazala navedene znake).

PCT pogoj in samotestiranje
Za vstop v ŠDL je potrebno izpolnjevati PCT pogoj (prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja), pri čemer je pogoj PCT izpolnjen, če se uporabnik izkaže z veljavnim osebnim dokumentom in razpolaga z enim izmed navedenih dokazil (aktualni podatki kdaj oseba izpolnjuje PCT pogoj so dostopni tukaj). Stanovalci, ki ne izpolnjujejo PCT pogoja, se morajo obvezno redno samotestirati na vsakih 48 ur. Izpolnjevanje pogoja samotestiranja se dokazuje z Evidenčnim listom za samotestiranje. Za stanovalce, ki ne izpolnjujejo pogoja PCT, je organizirano samotestiranje vsak ponedeljek in sredo med 18.00 in 20.00 uro ter vsak petek med 10.00 in 12.00 uro na šestih lokacijah (Dom III, ŠD3, Dom Poljanska, Dom AK, Dom Litostroj in Dom A). Točne lokacije organiziranega samotestiranja so navedene v izrednih navodilih bivanja.

Pred vstopom v prostore ŠDL oz. domove je potrebno receptorjem pokazati ustrezna dokazila skupaj z veljavnim osebnim dokumentom.

Izredna navodila bivanja za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19
Za bivanje v ŠDL velja poostren hišni red, oziroma Izredna navodila bivanja za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19, ki jih sproti prilagajamo glede na aktualno epidemiološko situacijo v državi in skladno z navodili pristojnih institucij. 

V primeru bolezenskih znakov
Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino in druge simptome povezane s COVID-19), ostanete v sobi in se izogibate stikom z drugimi ljudmi. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani zdravnik v rednem delovnem času, Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Ljubljana (01) 522 84 08 ali klic v sili 112), kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Če ste napoteni na testiranje, morate o tem takoj obvezno obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000.  

V primeru stika z okuženo osebo
V primeru, da ste bili izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom morate upoštevati Navodila NIJZ za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani zdravnik obolelega v rednem delovnem času, Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Ljubljana (01) 522 84 08 ali klic v sili 112), kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Če ste od svojega izbranega ali dežurnega zdravnika napoteni na testiranje, morate o tem takoj obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000.  

V primeru potrjene okužbe
V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 morate o tem takoj obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000. V primeru potrjene okužbe z virusom SARS-CoV-2 morate o tem, skladno z navodili NIJZ, takoj obvestiti svoje kontakte v zadnjih dveh dneh pred pojavom simptomov, da so bili v kontaktu z osebo pozitivno na SARS-CoV-2 in upoštevati Navodila NIJZ za osebe, ki so bile izpostavljene okužbi z novim koronavirusom.

V primeru potrjene okužbe je stanovalec dolžan izvajati izolacijo doma, na naslovu svojega stalnega prebivališča, oziroma v skladu s protokolom zdravnika. Zaradi visokega tveganja širjenja okužbe virusa SARS-CoV-2 med stanovalci in zaposlenimi prostori ŠDL niso primerni za izvajanje izolacije. V primeru izvajanja izolacije izven kapacitet Ministrstva za zdravje je potrebno upoštevati Navodila za osebo s potrjeno okužbo s SARS-CoV-2 v domači izolaciji. Za stanovalce, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji (tuji študenti), se izolacija izvaja v skladu s protokolom zdravnika.

V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja
V primeru, da je rezultat samotestiranja pozitiven, je ta rezutat potrebno potrditi tudi s PCR testiranjem. Natančno postopanje v primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je razloženo tukaj. V primeru pozitivnega rezultata samotestiranja je potrebna samoizolacija. Po telefonu se posvetujte z zdravstveno službo (izbrani zdravnik v rednem delovnem času, Splošna nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Ljubljana (01) 522 84 08 ali klic v sili 112), kjer boste prejeli nadaljnja navodila.

Če ste od svojega izbranega ali dežurnega zdravnika napoteni na PCR testiranje, morate o tem takoj obvestiti upravo ŠDL na telefonsko številko (01) 242 1000.

OSTANITE ZDRAVI !

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava